De enige manier om armoede wereldwijd te bestrijden is de overheid de taak geven om sociale zekerheid te bieden, gezondheidszorg, gratis lagere en middelbare school, toegang tot kleine leningen, pensioenen, positieve discriminatie voor vrouwen, inheemse volkeren en gehandicapten (Sujoy Dhar/IPS)
Analyse, Nieuws, Wereld, Europa, Afrika, Economie, Milieu, Samenleving, Politiek -

Alleen sociale bescherming overheid bestrijdt armoede effectief

Armoede kan wereldwijd alleen effectief worden bestreden wanneer overheden de taak op zich nemen om hun bevolking openbare sociale zekerheid bieden. De nieuwe ontwikkelingsagenda van de VN moet daarom kansen krijgen om dat te verwezenlijken.

dinsdag 1 maart 2016 20:41
Spread the love

Het succes van de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen van de VN tot 2030 (Zie Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN?) is afhankelijk van één basisvoorwaarde: niemand mag worden uitgesloten in de wereldwijde strijd tegen honger en armoede.

Meer dan 70 procent van de armen in de wereld leeft op het platteland of behoort tot inheemse bevolkingsgroepen. Het gaat dan om kleine boeren en veehoeders, vissers, migranten en handwerkers.

Plattelandsbewoners in Azië, Afrika ten zuiden van de Sahara, Latijns-Amerika en de Caraïben moeten meer mogelijkheden krijgen als “een essentiële eerste stap op weg naar het uitroeien van armoede”, stellen de VN. In slechts weinig economieën is echter sprake van duurzame en inclusieve groei, groei waar de arme bevolking bij betrokken is.

De economie moet volgens VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon ten dienste staan van de bevolking door middel van een effectief, geïntegreerd sociaal beleid. Eén van de meest succesvolle wapens in de strijd tegen economische ongelijkheid en armoede op het platteland is sociale bescherming.

Dat bleek in de afgelopen jaren in ontwikkelingslanden zoals India, Kenia, Namibië, Cuba, Rwanda en Botswana. Deze landen bieden door de staat betaalde gezondheidszorg, gratis basisonderwijs en voortgezet onderwijs, uitkeringen, sociale vangnetten en pensioenen, en zetten zich in tegen discriminatie van vrouwen, inheemse volkeren en gehandicapten.

Sergei Zelenev, directeur van de International Council on Social Welfare in de Oegandese hoofdstad Kampala, stelt dat het verbeteren van de sociale zekerheid één van de beste beleidsstrategieën is geweest om armoede te verminderen en de veerkracht van mensen te vergroten.

Sociale bescherming is een investering

Zijn organisatie ziet sociale bescherming eerder als een investering dan een kostenpost. De zekerheid van een basisinkomen moet volgens hem gegarandeerd worden voor iedereen die dat nodig heeft. De ontwikkelingsagenda van de VN biedt volgens hem een ongekende kans voor de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Wereldbank om gezamenlijk te werken aan sociale bescherming voor iedereen.

In totaal leven 1,2 miljard mensen wereldwijd in extreme armoede. India, dat meer dan 1,3 miljard inwoners heeft en een jaarlijkse bevolkingsgroei van 1,3 procent, zal in 2035 waarschijnlijk het land zijn met de meeste inwoners ter wereld. Momenteel leven 400 miljoen mensen in India in armoede, meestal op het platteland.

Volgens de Keniaanse VN-ambassadeur Koki Muli Grignon uit Kenia blijft het, ondanks opmerkelijke resultaten in de afgelopen jaren, alarmerend dat Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid-Azië nog steeds goed zijn voor 80 procent van alle armoede in de wereld.

De Keniaanse regering heeft volgens Grignon verschillende maatregelen genomen om sociale inclusie te bevorderen. Zo wordt 30 procent van de aanbestedingen van de overheid gereserveerd voor jongeren, vrouwen en gehandicapten. Op die manier wil de overheid ondernemerschap bij die maatschappelijke groepen stimuleren. Ook in landen als Namibië, Cuba en Botswana zijn strategieën uitgezet om duurzame en inclusieve ontwikkeling te bevorderen.

Takyiwaa Manuh, directeur van de Sociale Beleidsdivisie van de Economische Commissie voor Afrika (ECA), zei dat Afrika dichtbij de doelstelling van basisonderwijs voor iedereen is, en dat het continent goed is voor de sterkste groei in het aantal vrouwen in een parlement tussen 2000 en 2014. Ook het aantal besmettingen met hiv, malaria en tuberculose nam af. Toch gaat deze vooruitgang langzaam en sterk wisselend op verschillende sociale terreinen. Zo vormt jeugdwerkloosheid nog steeds een grote uitdaging.

Bron: World’s Rural Poor Need Social Protection, Says UN

take down
the paywall
steun ons nu!