Het Proyecto Hidroeléctrico Reventazón start de productie van stroom in de eerste helft van 2016 en zal instaan voor één vijfde van de elektriciteitsproductie van Costa Rica (Instituto Costarricense de Electricidad/IPS)

Centraal-Amerika sluit recordaantal mensen aan op groene stroom

Centraal-Amerika heeft in korte tijd heel veel mensen op het stroomnet aangesloten. Daarbij komt opvallend veel schone energie uit het stopcontact.

maandag 29 februari 2016 15:12
Spread the love

Sinds 2000 is het aantal bewoners van Centraal-Amerika – meer bepaald Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama – dat op het elektriciteitsnet is aangesloten, fors gestegen.

De dekkingsgraad van het stroomnet steeg van 69 procent (van alle inwoners van Centraal-Amerika) in 2000 naar 90 procent in 2013. In Nicaragua gaat het om 75 procent, Costa Rica zit zelfs aan 99 procent.

Hernieuwbare energie

In de stroomproductie is het aandeel van hernieuwbare energie toegenomen van 57 naar 64 procent. Hier zijn de verschillen tussen de landen groter. Costa Rica haalt 95 procent van zijn stroom uit hernieuwbare bronnen, in Honduras en Nicaragua komt ongeveer de helft van de stroom van centrales op fossiele brandstoffen.

Waterkracht blijft de grootste hernieuwbare bron maar veel grote en middelgrote projecten lopen vertraging op door sociaal en milieuprotest. De capaciteit van windenergie in de regio is deze eeuw vertienvoudigd. In Costa Rica levert de wind al 15 procent van de stroom.

Toch ook nog steenkool

Ondanks de roep om meer hernieuwbare energie blijven Centraal-Amerikaanse landen ook in steenkool en andere fossiele brandstoffen investeren. In Guatemala bijvoorbeeld steeg het aandeel van hernieuwbare energie van 50 procent in 2009 naar 56 procent in 2014, maar in 2014 ging de steenkoolcentrale Jaguar Energy Guatemala van start. Die is met een investering van 750 miljoen dollar en een vermogen van 300 megawatt de grootste elektriciteitscentrale van het land.

Dat was nog een beslissing uit 2007, toen de olieprijs omhoogging, zegt Víctor Hugo Ventura, hoofd Energie en Natuurlijke Bronnen bij de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben (CEPAL), een VN-instelling. “Door problemen met de generatoren is de centrale niet langer operationeel. Soms valt goedkoop duur uit.”

Wind- en zonne-energie hebben echter het nadeel dat ze te variabel zijn. Een alternatief is geothermische energie. Die is overvloedig aanwezig in de regio en nog amper benut. In Costa Rica bouwt men grote waterreservoirs die men alleen zal inzetten als zon of wind het laten afweten.

Bron: América Central sigue caminos dispares en producción eléctrica

 

take down
the paywall
steun ons nu!