Syndicale verkiezingen oneigenlijk in de sociale strijd

Syndicale verkiezingen oneigenlijk in de sociale strijd

Het bedrijf Accent bracht op een negatieve manier de vakbondsverkiezingen onder de aandacht. Sociale verkiezingen dragen een ongerijmdheid in zich. Vakbonden zoals het ACV en het ABVV delen dezelfde waarden, solidariteit en samenhorigheid. Deze bonden moeten het tegen elkaar opnemen, dit vooral in de private sector.

donderdag 18 februari 2016 23:15
Spread the love

Beide vakbonden opereren vanuit een in oorsprong verschillende maatschappijvisie. Die verschillen zijn flinterdun geworden. Vandaag kunnen we enkel nog stellen dat onze oorspronkelijke wortels verschillend zijn.

Ik pleit niet voor een eenheidsvakbond, onze verschillen doet ons wederzijds alert zijn wat eerder een toegevoegde waarde heeft in de gemeenschappelijke sociale strijd.

Verkiezingen zijn een democratisch gegeven ook binnen de syndicale wereld. Niet-leden kunnen ook gaan stemmen, zij kunnen wel de aandacht vestigen op de competentie van een kandidaat maar maken de vakbond niet echt strijdvaardiger want daar zijn middelen, lees lidgelden voor nodig.

In overheidsdiensten zijn geen verkiezingen, men telt de leden op regelmatige tijdsstippen, op die basis worden de zetels verdeeld. Het is de vakbond zelf die de mandatarissen die de zetels zullen bezetten toewijst.

Is dit democratisch? JA , want elke lid, die door zijn lidgeld de vakbond middelen geeft, kan zich engageren binnen de vakorganisatie en afhankelijk van zijn inzet zal hij binnen het desbetreffende bedrijf een mandaat krijgen.

Of men nu de verkiezingen wint of verliest, of men bij de telling wat meer leden telt of niet maakt niet zoveel uit. Het is een indicatie inzake de strijdvaardigheid van de militanten maar ook niet meer dan dat.

Of de syndicale aanwezigheid geregeld wordt door verkiezingen of een telling maakt niet veel uit. Als ACV-er ben ik bij acties blij dat er veel ABVV-ers zijn. Ik ben er zeker van dat het omgekeerde ook zo is.

take down
the paywall
steun ons nu!