Een hulpkonvooi van Solidarity for All in Calais ©Paulien Verlackt

Stad Antwerpen in de clinch met hulporganisatie voor vluchtelingen

Een pand dat gebruikt werd door de organisatie Solidarity for All om hulpgoederen in te zamelen voor vluchtelingen, moet ontruimd worden van de stad Antwerpen. Dat betekent een zware opdoffer voor de werking van de organisatie die zich inzet voor vluchtelingen. De stad Antwerpen zegt echter dat ze de geijkte procedure volgde en dat haar niets kan aangewreven worden.

dinsdag 9 februari 2016 17:20
Spread the love

In een persmededeling laat Solidarity for All weten dat het al sinds augustus gebruik maakt van het Karel Cuypershuis in de Antwerpse Lange Leemstraat. Dat gebouw was toen in erfpacht van de Vrijzinnige Humanistische Verenigingen.

Solidarity for All organiseerde een waaier aan activiteiten in het gebouw: “Men zamelde er ondermeer spullen in voor de vluchtelingen in Calais en Duinkerke: tenten, slaapzakken, winterkledij, schoenen, eten en medicijnen. Maar ook aan de eigen bevolking werd gedacht: daarom startte men er een volkskeuken waar daklozen of mensen in armoede een goedkope maaltijd konden genieten, info-avonden over de regio waar veel vluchtelingen vandaan komen en was men begonnen met een weggeefwinkel waar Antwerpenaars terecht konden voor gratis kledij en gebruiksvoorwerpen. Verder organiseerden de vrijwilligers er ook ateliers, optredens door vluchtelingen en wilde men er de werking verder uitbouwen in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting die de organisatie steunt.”

Eind 2015 veranderde het gebouw van eigenaar. Solidarity for All kreeg te horen dat voortaan het autonoom stadsbedrijf AG Vespa eigenaar was van het pand. Maar dat bleek foute info te zijn. Het gebouw bleek niet onder de hoede van AG Vespa maar wel onder die van het de dienst stadsbeheer te vallen, zo stelt Solidarity for All. Die dienst valt onder de verantwoordelijkheid van schepen Philip Heylen.

‘Vluchtelingen in eigen stad’

Het is deze dienst van het kabinet Heylen die besloot dat Solidarity for All het gebouw niet langer kon gebruiken. De organisatie wordt voor de keuze gesteld: op woensdag 10 februari – morgen dus – moet het gebouw ontruimd worden, zoniet zullen de kosten voor die ontruiming verhaald worden op Solidarity for All.

Solidarity for All is verbaasd en onthutst: “Het gebouw heeft momenteel geen enkele andere invulling,” reageert Peter Terryn vanuit Frankrijk. “We begrijpen dus niet goed waarom we het niet verder kunnen gebruiken. Temeer daar we zowel in overleg zijn met Jan Rombouts, de kabinetchef van Schepen Heylen, als met het College van de Burgemeester en Schepenen.” Solidarity for All hoop ook “dat de Stad Antwerpen geen leegstand prefereert boven een sociale invulling.”

Geijkte procedure

Bij het kabinet Heylen klinkt een heel ander geluid. Daar stelt men uitdrukkelijk dat Solidarity for All uiterlijk tegen eind november uit het pand moest. “In januari werd vastgesteld dat er nog steeds activiteiten doorgingen in het pand, en daarop werd de procedure wegens onrechtmatige betrekking opgestart. Dat is een administratieve procedure die automisch wordt in gang gezet, zonder dat de schepen daar rechtstreeks in tussenkomt. Volgens die procedure nemen we driemaal contact op met de betrokkene alvorens over te gaan tot ontruiming.” Solidarity for All gaf echter steeds niet thuis, zo luidt het.

Volgens het kabinet Heylen hebben de stadsdiensten reeds op 25 januari laten weten dat het pand moest ontruimd worden. Er is dus geen sprake van dat deze ontruiming uit het niets komt. “Slechts enkele dagen geleden kregen wij een formeel verzoek van Solidarity for All om het pand te mogen blijven gebruiken. Als ze dat niet doen, zullen we inderdaad de kosten op hen moeten verhalen.”

“Overigens klopt het niet dat dit pand geen sociale invulling krijgt. Op termijn willen het pand op de markt gooien en valoriseren, maar om leegstand te vermijden willen we er in tussentijd een sociaal-culturele organisatie huisvesten. Reeds tien organisaties hebben zich kandidaat gesteld.”

Gesloten deur

Volgens Peter Terryn van Solidarity for All, klopt die versie van de feiten echter niet. “Ik zie niet in waarom wij eind november buiten moesten. HVV zat er tot eind december en wij zaten er met hun goedkeuring.”

“De procedure die werd opgestart (op 27 januari) was het veranderen van de sloten en de code. We stonden vanaf die dag dus voor een gesloten deur. In die procedure zat ook een aangetekend schrijven geadresseerd aan de Van Noortstraat (waar we dus niet binnen konden). Efficiënt is anders. Ik had al contact opgenomen met AG Vespa maar die zijn dus niet bevoegd. Ik heb de dag toen we het gebouw afgesloten vonden (dus 27 januari), contact opgenomen met het kabinet Heylen en op advies van Jan Rombouts, de kabinetchef van Heylen, een verzoek gestuurd naar het schepencollege. In plaats van antwoord van het kabinet Heylen of het stadsbestuur kregen we dus maandag de melding dat we er morgen uit moeten. Ik heb vorige week nog eens gebeld met Jan Rombouts en hij antwoordde me droogweg dat hij de mail en het dossier niet had gelezen maar had doorgestuurd aan de administratie. Het is op zijn advies dat ik begin vorige week dus een verzoek heb gestuurd aan het stadsbestuur.”

Stadspark

Feit is wel dat het bevel tot ontruiming grote problemen meebrengt voor de concrete werking van Solidarity for All. “We hebben in het Antwerpse geen alternatief waar we goederen kunnen inzamelen en sorteren of de rest van onze werking kunnen verderzetten,” aldus de organisatie die de bevoegde politici nochtans om zo’n alternatief had gevraagd. “Op zijn minst zou de stad ons een overgangsperiode kunnen geven zodat we kunnen verder werken tot we een ander gebouw hebben gevonden. Nu zijn we zelf een beetje vluchteling geworden in onze eigen stad”, aldus nog de woordvoerder.

Vrijwilligers van Solidarity for All komen morgen om 13u aan de Van Noortstraat bijeen om te bekijken welke stappen ze zullen ondernemen. “Misschien moeten we zelf een vluchtelingenkamp opzetten in het stadspark,” maakte een van de vrijwilligers zich de bedenking op de spoedvergadering. De organisatie roept ook aan sympathisanten op om druk uit te oefenen op het kabinet van schepen Heylen.

https://www.facebook.com/solidarityforall.org/

take down
the paywall
steun ons nu!