Politiek van de angst bedreigt rechten

Politiek van de angst bedreigt rechten

Door in te zetten op een politiek van de angst, vond er in 2015 een globale aanval op de mensenrechten plaats. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in haar World Report 2016.

woensdag 27 januari 2016 14:09
Spread the love

Het bijna zevenhonderd pagina’s tellende rapport World Report 2016 evalueert de mate waarin mensenrechten gerespecteerd worden in meer dan negentig landen. Conclusie? 2015 was een slecht jaar voor de mensenrechten.Toenemend terrorisme en de aanhoudende vluchtelingenstroom, hebben ertoe geleid dat vele regeringen fundamentele rechten aan banden legden. Dat gebeurt doorgaans in naam van de veiligheid.

Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch, stelt: “Angst voor terroristische aanslagen en massale vluchtelingenstromen zorgen ervoor dat vele westerse regeringen inzetten op de afbouw van mensenrechten. Daar betalen we allemaal de prijs voor, en het leidt niet tot een toenemende veiligheid voor de bevolking.”

De cocktail van terreur en mensen op de vlucht leidde ook tot een toenemende islamofobie en angst voor vluchtelingen in de Europese landen, zo benadrukt Roth. Vanwege die angst zetten politici in op een sluiting van de grenzen en blijven vluchtelingen vooral geconcentreerd in de perifere landen van Europa. Landen waar sowieso minder geld en middelen voor handen zijn om de vluchtelingen op te vangen.

Door vluchtelingen als een bedreiging te portetteren, worden ze ook steeds meer gemarginaliseerd, benadrukt Human Rights Watch. Die marginalisering kan enkel bijdragen tot verdere sociale uitsluiting van groepen die het nu reeds bijzonder moeilijk hebben.

Het ad-hoc beleid van de Europese landen creëert een situatie die terroristische groepen makkelijk kunnen uitbuiten om hun eigen agenda door te drukken. Bovendien zorgt het geïmproviseerde Europese beleid voor nodeloos veel doden. Deze maand alleen al vielen er 200 doden in de Egeïsche Zee.

Roth: “Vluchtelingen in staat stellen om op een veilige en ordentelijke manier Europa te bereiken zou de menselijke kost kunnen terugdringen. Bovendien zou het overheden in staat stellen om te screenen wie er binnenkomt. Dit komt ten goede aan de veiligheid van iedereen.”

 

take down
the paywall
steun ons nu!