België zakt verder op internationale milieu-index

België doet het met een 41ste plaats opnieuw minder goed op de wereldwijde milieu-index van de universiteiten van Yale en Columbia. Nederland scoort met een 36ste plaats iets beter.

woensdag 27 januari 2016 14:43
Spread the love

Finland voert de internationale Environmental Performance Index (EPI) aan, gevolgd door IJsland, Zweden en Denemarken. De hele top tien bestaat uit Europese landen, met onder meer Spanje, Portugal en Frankrijk.

België en Nederland zitten een heel eind verderop. België moet met een 41ste plaats landen als Rusland, Roemenië en Azerbeidzjan laten voorgaan. Nederland doet het iets beter met een 36ste plaats maar is net als België gezakt ten opzichte van de vorige uitgave in 2014. Beide landen krijgen ook een rode score omdat ze het minder goed doen dan soortgelijke landen in hun regio.

Gemengd

Toch is er ook goed nieuws in de nieuwste editie. De betere beschikbaarheid van schoon water en sanitatie is een absoluut succesverhaal, stelt het rapport, en veel landen hebben zich ingespannen om waardevolle milieugebieden te beschermen. Maar op andere vlakken is er reden tot ernstige bezorgdheid. De visvangst is wereldwijd in een abominabele toestand en de meeste visbestanden staan op punt in te storten. Ook de luchtkwaliteit blijft verslechten en is nu verantwoordelijk voor 1 op 10 sterfgevallen. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in landen met gevaarlijke luchtvervuiling.

“Hoewel veel milieuproblemen het gevolg zijn van de industrialisatie, toont ons onderzoek aan dat zowel arme als rijke landen te lijden hebben onder ernstige luchtvervuiling”, zegt Angel Hsu van de Yale School of Forestry & Environmental Studies.  “Het rapport toont aan dat gerichte en internationaal gecoördineerde inspanningen essentieel zijn om vooruitgang te boeken en levens te redden.”

Signaal

“De index stuurt een duidelijk signaal aan beleidsmakers over de staat van hun leefmilieu en voorziet ze van de informatie om gerichte oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar we mee te maken krijgen”, zegt Kim Samuel, hoogleraar aan de McGill University, die meewerkte aan het rapport. “We hopen dat het leiders zal aansporen om actie te ondernemen, met name in de stedelijke gebieden waar de meerderheid van de wereldbevolking nu leeft.”

De zeventien nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’S) en het klimaatakkoord dat eind vorig jaar werd bereikt in Parijs, bieden een kader voor die oplossingen, stelt het rapport.

take down
the paywall
steun ons nu!