(bral.brussels.be)

Uplace: luchtvervuiling, doodse dorpen en geen bijkomende jobs

De Bond Beter Leefmilieu en de Brusselse stadsbeweging BRAL betreuren de beslissing van de Vlaamse regering om Uplace goed te keuren. Het winkelcentrum staat garant voor nog meer files, nog meer luchtvervuiling en CO2-uitstoot. Bovendien creëert dit project geen bijkomende tewerkstelling.

vrijdag 22 januari 2016 15:51
Spread the love

Uplace hoopt op acht miljoen bezoekers per jaar, waarvan het merendeel met de auto zal komen, zo stellen de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Brusselse stadsbeweging BRAL. Dat komt neer op ongeveer 25.000 wagens per dag, en dat op een van de grootste congestiepunten van het land.

“Die enorme verkeersstroom is nefast voor de leefkwaliteit in de regio”, zegt Erik Grietens van de BBL. “Files op de ring en sluikverkeer in de omliggende gemeenten zullen nog verder toenemen. Een onafhankelijke studie toonde onlangs nog aan dat ook de recente beloftes van de Vlaamse Regering om te investeren in een treinhalte en buslijn weinig zullen veranderen.”

Ook voor de luchtkwaliteit is het slecht nieuws, zegt BBL. “De nu al slechte luchtkwaliteit in de regio zal nog verder verslechteren. Vooral ultrafijn stof en verzurende stikstofoxiden zijn zorgwekkend voor de gezondheid,” zegt Grietens. Het steeds toenemend autoverkeer heeft ook een grote impact op de klimaatopwarming, zegt BBL. Voor de Vlaamse emissies is transport dé problematische sector en de goedkeuring van Uplace staat volgens de organisatie haaks op het klimaatbeleid dat de Vlaamse overheid zou moeten voeren.

Raad van State

Het vorige Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) werd vernietigd door de Raad van State, na klacht van BBL, BRAL en Greenpeace. Ook over het nieuwe GRUP gaf de Raad van State een zeer kritisch advies.

“Toch gaat de regering koppig door en doet ze beloftes die ze niet kan waarmaken, laat staan dat ze zou weten wat de precieze impact op de mobiliteit zal zijn,” zegt Joost Vandenbroele van BRAL. De milieuverenigingen beraden zich verder over nieuwe juridische stappen.

Koude business in de plaats van sociale warmte

De milieuverenigingen staan niet alleen, in hun strijd tegen het Uplace project. Karel van Eetvelt, afgevaardigd-bestuurder van UNIZO, de belangengroep van zelfstandige ondernemers, heeft eveneens fundamentele bezwaren tegen dit nieuwe shopping center buiten de dorpskernen.

Op 30 mei 2014 schreef hij daarover een opinie in De Standaard onder de titel ‘Voor ondernemerschap en toch tegen Uplace’ het volgende:

“Shopping bevorderen in het centrum van een stad of gemeente maakt die omgeving ook sociaal warmer. Mensen ontmoeten er elkaar niet alleen om te shoppen maar ook voor culturele activiteiten. Zeker in gemeenten zijn ze niet anoniem. Ons kent ons daar nog, er is sociale controle en er zijn warme contacten die een hoge maatschappelijke meerwaarde hebben. En uiteraard wordt er ook veel werkgelegenheid gecreëerd.”

“Een shoppingcentrum aan de rand van de stad creëert ook werkgelegenheid maar vaak te koste van de economische activiteit, het sociaal weefsel en werkgelegenheid in de omliggende kernen.”

Karel Van Eetvelt (UNIZO): “Netto komen er niet of nauwelijks banen bij en sociaal is er een negatief effect wat uiteraard ook een prijs heeft.”

Het behoeft inderdaad slechts een kleine dosis gezond verstand om te vatten dat het gemiddelde consumptiebudget van burgers door een shoppingcenter niet verandert, maar enkel wordt verplaatst naar andere handelszaken. Dat is al met talloze vorige shopping centra bewezen.

Waar dergelijke centra worden opgericht, verdwijnen lokale handelszaken en lokale tewerkstelling. In de plaats komen franchises van grote merken, die niet bekend staan voor hun personeelsvriendelijke aanpak. Nieuwe schijnzelfstandigen komen in de plaats van echte zelfstandigen. Stabiele arbeidsplaatsen worden vervangen door tijdelijke, slecht betaalde en onzekere banen. Met de keuze voor dit project toont de Vlaamse regering nogmaals dat zij een sociaal regressief beleid voert.

‘Voor ondernemerschap en toch tegen Uplace’ (alleen volledig zichtbaar voor abonnees)

take down
the paywall
steun ons nu!