Werklozen schuiven in 1931 aan voor een gratis warme maaltijd in Chicago (US National Archives)

Wereldwijde economische recessie bedreigt sociale stabiliteit

De wereldwijde werkloosheid zal in de komende twee jaar verder toenemen, voorspelt de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. De verzwakkende wereldeconomie brengt volgens de ILO aanzienlijke sociale uitdagingen met zich mee.

donderdag 21 januari 2016 14:33
Spread the love

Het ILO-rapport The World Employment and Social Outlook – Trends 2016, maakt prognoses over de economische gezondheid en werkgelegenheid in de wereld. De huidige daling van de economische groei is deels een gevolg van veranderingen in het macro-economische beleid in opkomende landen en ontwikkelingslanden, waaronder China. Azië zet minder in op investeringen en door export gestimuleerde groei en importeert minder. De Chinese import leverde echter lange tijd een bijdrage aan het wereldwijde economische herstel.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) leidt de 1 procent daling van het Chinese bruto binnenlands product (bbp) tot 0,3 procent lagere groei in de rest van Azië. Deze daling heeft op zijn beurt ook invloed op een aantal Europese landen, die sterk afhankelijk zijn van export naar China.

Tegelijkertijd heeft de wereld ook te maken met een daling van de prijzen van basisproducten, in het bijzonder energie. De olieprijzen daalden in de tweede week van januari 2016 tot onder 30 dollar per vat. In 2014 bedroeg de olieprijs nog 110 dollar. Dit heeft gevolgen voor exporteurs in landen als Brazilië en Rusland, die in een recessie zijn beland.

Kwetsbaar werk

“De aanzienlijke vertraging in opkomende economieën, in combinatie met een sterke daling van de prijzen van basisproducten, heeft dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid”, zei ILO-directeur Guy Ryder bij de presentatie van het rapport. De wereldwijde werkloosheid is vooral gestegen als gevolg van een verzwakte economie.

In 2015 bereikte het aantal werklozen 197,1 miljoen, 27 miljoen meer dan voor de financiële crisis in 2007. Het aantal werklozen zal in opkomende landen en ontwikkelingslanden naar verwachting met 4,8 miljoen stijgen in de komende twee jaar.

Dit vergroot niet alleen de inkomensongelijkheid, maar leidt ook tot onzekerheid voor mensen die alleen maar werk hebben met wisselende inkomsten en beperkte sociale bescherming. Meer dan 46 procent van de werkenden wereldwijd leeft zo van “kwetsbaar werk”. Alleen al in Zuid-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara gaat het om 70 procent van de werkende bevolking.

Vluchtelingencrisis

Als deze risico’s niet worden opgevangen, ontstaat er een verhoogde kans op sociale onrust. Ook in het licht van de Europese vluchtelingencrisis is het van groot belang om banen te creëren, zei Ryder.

De ILO beveelt aan om het macro-economische beleid en de vakbonden te versterken, om sociale vangnetten te ontwerpen die langdurige werkloosheid en armoede onder werkenden kunnen voorkomen.

“De integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt is belangrijk, om nieuwkomers te helpen een nieuw leven op te bouwen en hun sociale integratie te vereenvoudigen in de bestemmingslanden”, staat in het rapport.

Op lange termijn zal de instroom van vluchtelingen de Europese economieën helpen door tekorten aan arbeidskrachten op te vangen en compensatie te bieden voor de plaatselijke lage bevolkingsgroei.

Het verschaffen van fatsoenlijk werk moet echter niet alleen gericht zijn op vluchtelingen in Europa. “Als het creëren van banen een centrale pijler van het beleid is, vermindert dat niet alleen de werkgelegenheidscrisis en de sociale kloof, maar draagt dat ook bij tot een betere wereldeconomie en meer duurzame economische groei.”

Bron: Global Economic Slowdown Threatens Social Stability

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!