Onderzoek naar de efficiëntie van de VDAB dringt zich op.

Onderzoek naar de efficiëntie van de VDAB dringt zich op.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) krijgt vanaf 2016 door middel van de zesde staatshervorming meer bevoegdheden.

donderdag 21 januari 2016 13:06
Spread the love

Vanaf dan kan de VDAB werklozen niet alleen begeleiden en controleren maar ze tevens sanctioneren. Deze bevoegdheidsuitbreiding is opmerkelijk wanneer men in acht neemt dat de VDAB zelf, sinds haar oprichting in 1989, nog nooit gecontroleerd werd op de efficiëntie van haar werking door een extern onderzoek.

Of deze Vlaamse dienst met andere woorden doet waar hij voor opgericht is en gesubsidieerd wordt, mensen aan werk helpen, blijft hierdoor in het ongewisse. Ieder jaar wordt een enorme som (in 2016; 700 miljoen euro) in deze dienst geïnvesteerd zonder dat men weet of dit geld de Vlaamse bevolking werkelijk iets opbrengt.

In het buitenland werd deze kwestie wel al onderzocht met een zeer negatief resultaat voor de plaatselijke activeringsdiensten. In Nederland stelt historicus en journalist Rutger Bregman dat de Nederlandse overheid jaarlijks om en bij de 6,5 miljard euro in het activeren van de werkloze bevolking investeert zonder dat ze enig bewijs voor de efficiëntie van deze maatregel kan leveren.

In Groot-Brittanië melden klokkenluiders dat er sprake is van een vernederende en tijdrovende behandeling van de werklozen door de plaatselijke ambtenaren. Ze onthulden tevens dat het personeel van de jobcentra quota opgelegd krijgen met betrekking tot het aantal te weren werklozen. Wanneer deze niet behaald worden treft men sancties. Volgens professor, in de economie en ontwikkelingstudies, Guy Standing zijn deze diensten een: “verkwisting van belastinggeld”. Met deze beweringen wordt de indruk geschept dat de overheid de arbeidsbemiddelingdiensten gebruikt om de werklozen gedisciplineerd bezig te houden zonder hen daadwerkelijk uit de werkloosheid te helpen.

Na een rondvraag bij de verschillende fracties in het Vlaamse parlement blijft het vooral stil. Enkele politieke partijen geven aan dat er inderdaad geen wetenschappelijke literatuur of externe audits in verband met de efficiëntie van de VDAB bestaan. De liberalen lieten weten dat dit volgens hun eerder een vraag voor academici is. Moeten we hier uit concluderen dat het voor de liberale fractie geen taak van het parlement is om de overheidsuitgaven op hun efficiëntie te controleren? Dit zou best kunnen want in deze kwestie werd er nooit enige controle  vanuit het parlement uitgevoerd. Groen! liet ons weten dat ze minister Muyters over deze kwestie zal interpelleren.

Merkwaardig genoeg was er tevens geen enkele interesse vanuit de geschreven media om aan dit onderwerp een artikel te wijten. Als het parlement de regering niet controleert en de media ook niet, wie zal dan deze democratische taak in Vlaanderen op zich nemen? De VDAB?

take down
the paywall
steun ons nu!