Constructieve voorstellen voor vluchtelingencrisis vanuit socialistische visie

Constructieve voorstellen voor vluchtelingencrisis vanuit socialistische visie

Laat vluchtelingen asiel aanvragen in ambassades of consulaten

donderdag 21 januari 2016 12:24
Spread the love

Momenteel kan je enkel asiel aanvragen door je persoonlijk aan te melden bij de dienst vreemdelingen zaken in het land waar je asiel wil. Door dit echter mogelijk te maken op plaatsen dichter bij het land van herkomst vermijd je de gevaarlijke tocht die vluchtelingen moeten ondernemen via mensensmokkelaars, bootjes en lange voettochten.

Deze mensen betalen veel geld en riskeren hun leven om asiel aan te vragen met het risico te worden geweigerd. Door dit dichter bij huis mogelijk te maken kan je de vluchtelingenstroom meer controleren en sturen en kunnen deze mensen gewoon per vliegtuig of trein veilig en goedkoper Europa bereiken.

Om dit aan te moedigen kan je zoals ook Australië doet mensen die per bootje aankomen per definitie asiel weigeren. Niet omdat we hen niet willen maar omdat we niet willen dat mensen hun leven riskeren om Europa te bereiken. De middellandse zee als kerkhof dat moet gedaan zijn!

Gecontroleerde instroom

We willen graag zo veel mogelijk mensen een veilig een aangenaam onderkomen bieden. Spijtig genoeg zijn er grenzen van wat een lokale samenleving aankan. Daarom is het aan de overheid te onderzoeken hoeveel mensen asiel kunnen krijgen (liefst zo veel mogelijk) en waar deze mensen worden opgevangen.

We kunnen niet ontkennen dat het afgelopen zomer een uitzonderlijke situatie betrof, maar de overheid was te verrast en niet voorbereid. Een standaard plan om te reageren in zulke situaties lijkt ons aangewezen. Dat is enkel mogelijk bij een sterke overheid en niet wanneer je een overheid afbouwt zoals de Vlaams-nationalisten en liberalen doen.

Man-vrouw verhouding

Er is de laatste tijd wat te doen rond het grote aandeel jonge mannen bij de vluchtelingenpopulatie. Die bedraagt ongeveer 75%. Op een instroom van ongeveer 35.000 mensen dit jaar betekend dit een aantal van 16.000 mannen meer dan vrouwen. Dat is niet problematisch op een bevolking van 11 miljoen mensen. Toch willen we niet blind zijn voor de eventuele problemen die dit fenomeen kan veroorzaken.

We willen dan ook dat de overheid dit in het oog houdt om te grote verschillen in de man-vrouw populatie binnen een bepaalde leeftijdscategorie te vermijden. Daarbij kan met cijfers gewerkt worden die per leeftijdscategorie niet overschreden mogen worden. Een maximaal van 107 mannen/jongens op 100 vrouwen/meisjes (of omgekeerd) lijkt ons een grens die bewaakt moet worden.

Indien die overschreden wordt kan enkel nog een 1-1 instroom. Hoe spijtig we dat ook vinden voor de mensen die we eventueel zouden moeten weigeren, we moeten ook de lokale tienermeisjes en jonge vrouwen beschermen tegen een teveel aan mannen die ‘op jacht zijn’. Hierdoor zullen zij misschien sneller geneigd zijn het openbaar domein te vermijden. Een bepaalde bevolkingsgroep die het openbaar domein vermijdt is niet wat we willen. 

Stop oorlog en uitbuiting

 Wie was aanwezig op de manifestaties tegen de inval in Irak? Wie klaagde de steun van de VS aan de fundamentalisten in Afghanistan aan in de jaren ’80? Wie wil stoppen met wapens leveren aan Saudi-Arabië? Wie klaagt de wapenleveringen aan Syrische rebellen aan? Wie strijd voor eerlijke handelsrelaties? De socialistische beweging. 

Wij strijden voor een menswaardig bestaan voor iedereen, los van het al dan niet bezitten van veel talenten, je nationaliteit, religie of etnische achtergrond. Dat is de beste garantie om vluchtelingen te vermijden. Geen oorlog, geen uitbuiting maar een toekomst en sociale zekerheid!

 

take down
the paywall
steun ons nu!