Banksi slaat een gat in de illegale Israëlische scheidingsmuur (die niet alleen van de bezette Westelijke Jordaanoever een open gevangenis maakt, maar ook bezet Palestijns land annexeert).
Open brief -

“Palestina wordt weggeveegd”

De Franse organisatie Union Juive pour la Paix (UFJP – Joodse Unie voor de Vrede) zendt een open brief naar alle Franse politici en media. Daarin vraagt de organisatie aandacht te schenken aan het onrecht en de onderdrukking van het Palestijnse volk.

woensdag 13 januari 2016 18:27
Spread the love

Mijnheer, mevrouw,

Sinds 1 oktober 2015 werden 170 Palestijnen vermoord door het Israëlisch leger of door kolonisten, die allen ‘wettelijk’ gewapend zijn. Bij die lijst doden horen ook 14.770 gewonden. Wie heeft deze cijfers al gezien in de Franse media?

Al te vaak nemen de media hier de woordenschat over van de bezetter: “Israël is onderhevig aan een terroristische golf en de Israëli’s hebben schrik”. Wanneer een Israëlisch slachtoffer valt, zegt men er niet bij dat de dader zonder vorm van proces werd geëxecuteerd. Men spreekt er zelfs niet over, alsof Palestijnen geen menselijke wezens zouden zijn.

Stilte, hier doodt men, hier vermoordt men

Hoge Israëlische machthebbers (ministers, militairen, religieuze hoogwaardigheidsbekleders) roepen openlijk op om Palestijnen te vermoorden, ook vrouwen en kinderen (zie onder meer recente verklaringen van minister van justitie Ayelet Shaked. Deze oproepen tot moord hebben geen enkele reactie uitgelokt bij westerse leiders.

De ellende en de wanhoop nemen voortdurend toe op de bezette Westelijke Jordaanoever. De regering van Israël vermenigvuldigt de uitbreiding van de koloniale nederzettingen en kondigt de constructie aan van 55.000 nieuwe woningen

Massale gevangennemingen treffen alle Palestijnen, ook kinderen. Sinds 2010 werden 6.000 kinderen gevangen genomen. De ‘administratieve detentie’ (zonder rechterlijk vonnis) is regel geworden. In Israëlische rechtbanken (dikwijls militaire) is men verplicht schuldig te pleiten, anders wacht de maximale straf. In de Israëlische gevangenissen wordt gefolterd, geïsoleerd, worden bezoeken verboden.

Het westen blijft deze onderdrukkende pletwals voorstellen als de mythe van een ‘vredesproces tussen twee staten’.

Niemand kan nog zeggen: “We hebben het niet geweten”

Alle dagen zenden diplomaten in Palestina, organisaties voor de mensenrechten, Palestijnse verenigingen, zelfs Israëlische of internationale, hun rapporten die uiterst nauwgezet gedocumenteerd zijn. Zij vertellen het verhaal van standrechtelijke executies, verwoeste huizen, aangeslagen landbouwgronden, verbanningen uit de dorpen, aangehouden of gedode kinderen.

Wat gebeurt er met die rapporten? Hoe is het mogelijk dat het westen deze mate van politieke, economische, diplomatieke en militaire medeplichtigheid blijft in stand houden met dit apartheidsregime, dat zijn ware aard zelfs niet meer verbergt?

Hoe is het mogelijk dat onze grote media de fictie in stand houden van een Israël als ‘enige democratie in het Midden-Oosten die zich verzet tegen het terrorisme” tegenover de bewijzen van een dergelijke koloniale situatie?

De Franse autoriteiten en hun collaborateurs in de media begraven moedwillig de Palestijnse kwestie. Ze pogen DAESH (IS) en het Palestijnse ‘terrorisme’ als hetzelfde te identificeren en schakelen Franse en Israëlische slachtoffers van terrorisme gelijk. Zo nemen ze de moordende grootsprakerige retoriek van oud-president Bush over van “de oorlog van goed tegen kwaad”.

Dat is nog meer ongehoord nadat er op 13 november 2015 (de dag van de aanslagen in Parijs) zoveel manifestaties van steun voor Frankrijk waren geweest in Palestina.

De internationale solidariteit kan niet en zal niet aanvaarden dat Palestina wordt weggevaagd en dat de Palestijnen worden omgevormd tot een opgesloten volk in rechteloze reservaten. Palestina begraven zal dit schandaal van beroving van een volk niet doen verdwijnen, een volk dat al tientallen jaren gewelddadig wordt verbannen. Het is onontkoombaar geworden dat alleen politieke strijd, informatie en de burgerstrijd voor de rechten van de Palestijnen, samen met de BDS-boycotcampagne, vandaag Israël nog kan stoppen.

Het Nationaal Bureau van de Union Juive Française pour la Paix, 13 januari 2016

De open brief van het UJFP L’effacement de la Palestine werd vertaald door Lode Vanoost. Lijst van de 127 sinds 1 oktober 2015 gedode Palestijnse en 17 Israëlische slachtoffers

De UJFP is een Franse Joodse, niet-religieuze,  linkse organisatie die ijvert voor het einde van de bezetting van de Palestijnse gebieden, de erkenning van de Palestijnse Staat, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, voor de ontmanteling van de koloniale nederzettingen en voor de terugtrekking van alle kolonisten en militairen uit de bezette gebieden, met inbegrip van Oost-Jeruzalem. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!