Keniaanse vrouwen krijgen vormingslessen over vrouwelijke hygiëne. Die kunnen hun dagelijks leven veel vergemakkelijken (WikiMedia Commons)

Onbetaalbare maandverbanden houden arme meisjes van school

In Kenia missen zes op de tien meisjes regelmatig schooldagen tijdens de menstruatie. De kostprijs van maandverbanden is immers te hoog, dus is thuisblijven de enige mogelijke optie.

dinsdag 12 januari 2016 12:14
Spread the love

Volgens cijfers van het Keniaanse ministerie van onderwijs missen meisjes in het basisonderwijs en het lager middelbaar gemiddeld 18 weken school tijdens de maandstonden. Tijdens de vierjarige periode van het hoger middelbaar verliezen ze daardoor gemiddeld 156 leerdagen of een equivalent van bijna 24 schoolweken.

Studies schatten dat 61 procent van de meisjes jaarlijks schooldagen mist omdat er in de schoolgebouwen geen nette toiletten zijn of omdat de algemene hygiëne het laat afweten.

Voor een op de tien meisjes resulteert deze afwezigheid zelfs in een definitieve schoolstop. De kostprijs van sanitaire wegwerpverbanden is voor de meeste gezinnen te hoog. Bovendien het sociaal taboe dat menstruatie niet bespreekbaar is. Deze cultuur van stilte overheerst zeker in scholen. Elke maand gaan in Kenia op deze manier 3,5 miljoen lesdagen verloren voor meisjes.

VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6

1 januari 2016 was het startschot van de VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG). SDG 6.2 wil “adequate en duurzame sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen” en heeft daarbij “speciale aandacht voor vrouwen en meisjes”.

Er bestaat immers geen twijfel over: een beter opgeleid meisje zal later veel meer controle hebben over haar eigen leven. Ze krijgt minder en gezondere kinderen, ze werkt vaker en slaagt er zo sneller in om haar gezin uit de armoede te halen. Bovendien zijn deze verworvenheden generatie-overschrijdend.

Daartegenover betekenen een gebrek aan opleiding en een slechte gezondheid vaak dat meisjes jonger moeder worden en meer baby’s krijgen met een laag geboortegewicht of die dood ter wereld komen.

Verdeling maandverbanden op school

Niettegenstaande de regering al sinds 2011 de mogelijkheid onderzoekt om in scholen maandverbanden aan te bieden, blijkt de hoge kostprijs voor het ministerie van onderwijs een moeilijk te nemen obstakel. In 2013 keurde de East African Legislative Assembly (EALA) een resolutie goed, die partnerstaten aanspoort om taksen op maandverband te laten vallen en de beschikbaarheid van hygiënische verbanden in scholen te verhogen.

Tot nu toe is daarvan nog niet veel zichtbaar in de Keniaanse scholen. De kostprijs van maandverband is nog steeds onoverkomelijk voor veel gezinnen die het vaak moeten stellen met minder dan 1 dollar per dag.

Bron: Wrong Time of the Month: a Rights Gap for Developing Countries’ Girls

take down
the paywall
steun ons nu!