CARICOM-secretaris-generaal Irwin LaRoque (links) doet een oproep aan de ontwikkelde landen om dringend financiële steun te geven aan de 15 eilandstaten van de Caraïben tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (Desmond Brown/IPS)

Caraïben hebben dringend steun nodig tegen gevolgen klimaatopwarming

De Caribische staatsleiders zijn ongerust dat de fondsen nodig om de regio te wapenen tegen rampzalige klimaatverandering niet zullen verwezenlijkt worden. Ze vragen dat ontwikkelde landen het voortouw blijven nemen om er geld voor in te zamelen.

dinsdag 12 januari 2016 12:32
Spread the love

Secretaris-generaal van de Caribische Gemeenschap van 15 staten (Caricom) Irwin LaRocque pleit voor transparantie bij de engagementen die landen aangaan om klimaatfinanciering mogelijk te maken.

“Ik hoop dat de beloftes die de ontwikkelde landen hebben gedaan voor de financiering, ingelost zullen worden. Zulke beloftes mogen niet aan bureaucratische manoeuvres gebonden worden. We vinden dat de kwetsbaarheid van onze landen een belangrijk criterium moet zijn voor de toegang tot dit geld, in plaats van te kijken naar het inkomen per hoofd.”

Het klimaatakkoord dat werd bereikt op de klimaatconferentie COP21 in Parijs erkent het belang van klimaatfinanciering voor getroffen landen om de schade en het verlies als gevolg van de klimaatverandering te vermijden, te beperken en aan te pakken.

Terwijl de Caraïben al getroffen worden, vreest Kenny Anthony, eerste minister van Saint Lucia, dat er nog steeds een kloof gaapt tussen wat politici zeggen en wat de bevolking weet.

“Veel Caribische mensen begrijpen het gevaar nog niet dat onze regio bedreigt. Ze hebben al met slecht weer te kampen gehad, maar linken dat niet aan een verandering in de weerpatronen als gevolg van het opwarmende klimaat.” Daarom pleit Albert Ramdin, adviseur van de Surinaamse minister van buitenlandse zaken, voor betere communicatie met de bevolking over de impact van klimaatverandering.

Niets doen veroorzaakt nog meer kosten

Gedetailleerde klimaatmodellen voor de Caraïben voorspellen een stijging van de gemiddelde temperatuur, een daling van de jaarlijkse neerslag en een toename in intensiteit en aantal van tropische stormen. De Caribische landen hebben globaal zeer weinig bijgedragen tot de uitstoot van broeikasgassen, maar door hun ligging zijn ze wel bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatopwarming.

Bovendien hangen ze af van economische sectoren die zeer klimaatgevoelig zijn, zoals toerisme, landbouw en visserij. Volgens de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IADB) zullen de kosten van niets doen voor de Caraïben ook zeer hoog liggen. De IADB schat de schade door de klimaatopwarming jaarlijks op 20 miljard euro tegen 2050, een tiende van de huidige Caribische economie.

Bron: Cash for the Climate Please, Caribbean Leaders Lament

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!