Wil de N-VA bewijzen dat vijandsbeelden sterker zijn dan haar ideologisch verhaal?

Wil de N-VA bewijzen dat vijandsbeelden sterker zijn dan haar ideologisch verhaal?

maandag 11 januari 2016 10:33
Spread the love

In België krijgen de ziekenfondsen voor het uitoefenen van hun administratieve taak een financiering die overeenstemt met 3,5% van de effectieve kostprijs van de verstrekte geneeskundige verzorging. Hiermee scoort België zeer goed binnen de EU.

Bij de private verzekeringsmaatschappijen ligt dit op 20% tot 25%. In de Verenigde Staten komt dit op 19% tot 24%, veel hoger dan bij hun noorderburen in Canada.

De evolutie op 10 jaar van deze administratieve kostprijs ligt met +2,9% op jaarbasis lager dan de groei van de geneeskundige verzorging (+5,3%) en lager dan de groei van het BBP (+3,3%).

N-VA hanteert als rechterflank binnen de Vlaamse Beweging traditioneel een radicaal communautair discours dat dynamieken uit een negatief beeld over onze zuiderburen in België niet schuwt. Louter electoraal werd de Regering Di Rupo met liberalen en christendemocraten niet afgestraft. Anders gezegd: het huidig electoraal succes van de N-VA in Vlaanderen (32,6%) komt niet van de coalitiepartners binnen de vorige Regering Di Rupo dat haar vertrouwen binnen het parlement in 2014 kon behouden. Het was dan ook bijvoorbeeld een Laurette Onkelinx die in de vorige regering in de gezondheidszorg de ereloonsupplementen in ziekenhuizen heeft beperkt tot éénpersoonskamers. Ereloonsupplementen die voor een gedeeltelijke privatisering via private hospitalisatieverzekeringen bovenop onze Sociale Zekerheid hebben gezorgd en zelfs voor een sluipend kwaliteitsonderscheid in de gezondheidszorg. 

Gezien de huidige communautaire windstilte die aan de N-VA werd opgelegd door haar Franstalige en Nederlandstalige coalitiepartners in de Federale en Vlaamse Regering, komt haar conservatief discours onverbloemd aan de oppervlakte met een tactisch vijandsbeeld tegen de werknemersorganisaties en tegen de verzekeringsinstellingen in de gezondheidszorg. Zoals hierboven aangetoond wordt dit ideologisch elan niet ‘geschaad’ door een objectieve kennis van het terrein. Het wordt uitkijken of de werkgeversorganisaties zelf opgezet zijn met het systematisch discrediteren van het Sociaal Overleg in ons land.
Dat de huidige federale Minister van Financiën in een vorig leven als hoofdredacteur van Trends systematisch het afschaffen van het minimumloon in ons land heeft bepleit, ook na het herinvoeren ervan in het Duitsland na de spanningen bij de eenmaking, laten we hier nog even buiten beschouwing. Maar, we hebben nog niet alles gezien …

take down
the paywall
steun ons nu!