Nieuwjaarsbrief van een NMBS-werknemer

Nieuwjaarsbrief van een NMBS-werknemer

dinsdag 5 januari 2016 18:19
Spread the love

Beste ,

Wat drijft me om  begin januari 2016 een brief te schrijven over de NMBS en vooral over de afbraak van de NMBS?

Als NMBS-medewerker, als zoon van een spoorman, als kleinzoon van een spoorwegman en als achterkleinzoon van een spoorwegman heb ik heel wat watertjes doorzwommen en verhalen gehoord, waardoor ik mag zeggen dat ik iets afweet van het spoorweggeheel.

Een spoorweggeheel waar ik als lager kaderlid steeds de kant van het personeel heb gekozen en waar ik vaak rijzende sterren heb gezien die eens ze op hun geambieerde stoel zaten, de kant van de directie kozen. Daar zaten heel wat personen die de liberale gedachten genegen waren. Of ze waren zo dom, of ze hadden zoveel schrik om hun bereikte postje te verliezen, dat ze blindelings in de val van de privatisering trapten.

In het gewest Antwerpen heb ik vaak mee aan de onderhandelingstafel voor ABX1 gezeten. Daar zag ik de stelselmatige afschaffing van statutaire jobs die overgeheveld werden naar de privésector. De privébaasjes met drie, vier vrachtwagens zouden goedkoper zijn dan wij vast benoemde personeelsleden van de NMBS.

Ik zat mee aan de onderhandelingstafel met toenmalig directeur Antoine Martens. Hij stuurde ons met een kluitje in het riet en liet ons geloven dat hij het met ons goed voor had. Denken we maar aan zijn reorganisatieplan met centralisatie in Brussel en een volautomatisch sorteermachine van honderden miljoenen. Zijn leugens hadden tot gevolg dat de privatisering verder ging en het statutaire personeel verwijderd werd. ABX ging de u bekende dood tegemoet. De NMBS bleef zitten met de gemaakte schulden. De liberale lobby had de krijtlijnen uitgezet en volgzame strevers voerden die uit.

B-Logistics2 is ongeveer het zelfde verhaal. Ook hier heeft de liberale lobby haar werk goed voorbereid en werd het privatiseringsspel nog veel harder gespeeld. Miljoenen staatssubsidies, als het geen miljarden zijn, werden in de verlieslatende en inkrimpende goederensector gestoken. Extern personeel werden aangeworven om de afbraak van de statutair verankerde tewerkstelling in goede banen te leiden. De privatisering werd een feit en de aandeelhouders mogen nu de winsten opstrijken.

Van vakbondszijde werd onvoldoende gereageerd om deze afbraak van de statutaire rechten van het personeel te stoppen. We moeten elkaar wat dit betreft geen oor aannaaien. We weten dat de vakbondsleden die niet betrokken waren bij de goederensector weinig of geen ambitie hadden om mee op de barricaden te gaan staan voor de goederensector.

Velen (om ze met naam te noemen Infrabelpersoneel en vakwerklui in de ateliers, ook baan-machinisten) vonden de afbraak van de goederensector een ‘ver van hun bed show’ en stonden er niet bij stil dat hun beurt ook eens zou kunnen komen. De meesten van hen hebben de strategie van de liberale lobby niet door.

En nu… staan we voor de volgende liberale afbraakpoging. Wees er zeker van, de liberale lobby heeft zijn tanden in het openbaar vervoer gezet want zij weten daar maar al te goed dat hier poen mee te scheppen valt, veel poen. Twee zorgvuldige voorbereide veldslagen hebben ze reeds gewonnen, ABX en Logistics. Nu volgt de grote oorlog, hun strategie ligt al jaren vast.

Hun eerste stap is op dat personeelsbastion een verdeel en heers-techniek toe te passen. Het personeel tegen elkaar op zetten. Walen tegen Vlamingen en Vlamingen tegen Walen. Een techniek die al jaren werkt en die niets met N-VA te maken heeft. Zelfs vakbondsleiders zijn vatbaar om mee te gaan in deze verdeel tactiek.

Want onder hen zijn er ook wel een aantal die vinden dat de Walen te veel voordelen krijgen ten opzichte van de Vlamingen en of omgekeerd. En wie is de dupe ? Ja hoor, de totaliteit van het spoorwegpersoneel en vooral de lagere kaders.

In deze aankomende oorlog is er voor de vakbonden maar één ding van belang: sluit de rangen en kom als één geheel naar buiten. Wees de strategie van de liberale lobby voor. Informeer het personeel op een duidelijke en eerlijke manier. Ook al moet je hier en daar tegen schenen stampen.

Wees van één ding overtuigd en draag dit ook naar buiten uit: de Nationale Maatschappij Der Belgische Spoorwegen heeft voor de toekomst van onze gezamenlijke mobiliteit meer voordelen dan nadelen.

Op lange termijn zal duidelijk worden dat onze gemoderniseerde vervoersmaatschappij met één structuur goedkoper en klantvriendelijker is dan een geprivatiseerd vervoer waar alleen winsten tellen, veel winsten.

Ik wens U het allerbeste in het nieuwe jaar,

Met vriendelijke groeten,

Daniel

1  ABX was de pakjesdienst van de NMBS. Toenmalig CEO Etienne Schouppe heeft die dienst geprivatiseerd, splitste het bedrijf op in kleine delen en liet het voormalig NMBS-personeel als nepzelfstandigen verder werken. Schouppe nam met ABX ook een aantal andere bedrijven over. Het werd een compleet fiasco dat de NMBS miljoenen euros heeft gekost.

2  B-Logistics is de voormalige afdeling goederenvervoer van de NMBS.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!