EU wil giftige ggo-soja Monsanto en Bayer als voedsel toelaten

Het gebruik van onkruidverdelgers op genetisch gemanipuleerde soja brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, volgens een toxicologisch rapport van de Duitse organisatie For Care. De EU wil desondanks deze ggo-soja van Monsanto en Bayer toelaten als voedsel voor mens en dier.

dinsdag 5 januari 2016 20:30
Spread the love

Het Duitse onderzoeksbureau ForCare voerde op vraag van de ngo Testbiotech een onderzoek uit over het gebruik van pesticiden op genetisch gemanipuleerde soja (ggo-soja). Volgens deze studie kunnen residuen van onkruidverdelgers die in een mengsel worden gebruikt op ggo-soja ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken zoals leverproblemen en tumorvorming.

Een gecombineerd gebruik van deze herbiciden wordt regelmatig toegepast op de nieuwe ggo-sojavariëteiten van producenten als Monsanto en Bayer, zegt Testbiotech. Consumenten en boerderijdieren die de ggo-soja eten kunnen zo aan de giftige residuen van deze herbiciden worden blootgesteld.

Europese Commissie

Op 11 januari 2016 plant de Europese Commissie een stemming van de lidstaten over de import van ggo-soja. De Commissie wil de import van deze ggo-soja laten goedkeuren en het gebruik ervan toelaten in voedingsmiddelen en veevoeder. De Commissie beweert dat de gezondheidsrisico’s voldoende werden onderzocht.

Het goedkeuringsdossier van de ggo-soja toont echter aan dat de Europese autoriteiten de onkruidverdelgers enkel afzonderlijk hebben onderzocht, maar niet in combinatie met elkaar.

Christoph Then van Testbiotech, het instituut dat het toxicologisch onderzoek bestelde: “We zijn niet enkel ongerust over de resultaten van het onderzoek, maar ook geschokt over de manier waarop de Europese Commissie omgaat met de gezondheidsrisico’s die er aan verbonden zijn”, zegt Then.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!