Climaxi eist stillegging Belgische ‘knipperlicht-centrales’
Opinie -

Climaxi eist stillegging Belgische ‘knipperlicht-centrales’

Doel 1 was afgelopen weekend de zoveelste nucleaire centrale op rij om tijdelijk stilgelegd te worden. Climaxi eist een terugdraaiing van de verlengde levensduur van Doel 1 en 2, de onmiddellijke stillegging van de onbetrouwbare reactors Doel 3 en Tihange 2 en een versnelde uitstap uit nucleaire energie. In Antwerpen roept Climaxi op om een kort geding tegen Electrabel te ondertekenen. Met dit kort geding willen we dat de heropstart van Doel 3 en Tihange 2 wordt teruggedraaid.

maandag 4 januari 2016 17:00
Spread the love

Doel 1 en Doel 2 hadden normaal al met pensioen moeten zijn, maar eind november sloten de Belgische overheid en Electrabel een akkoord af waarmee de levensduur met tien jaar werd verlengd (tot 2025). Als onderdeel van deze overeenkomst werd de nucleaire rente meer dan gehalveerd. In plaats van 400 à 500 miljoen per jaar, betaalt Electrabel nog maar 200 miljoen in 2015, 130 miljoen in 2016 en een variabel bedrag van minstens 150 miljoen vanaf 2017. In ruil daarvoor zou Electrabel ‘’langdurig investeren in ons land’’. 

De oppositie en klimaatbeweging reageerden verontwaardigd op het akkoord en vrezen voor de toekomst van groene energie. Greenpeace legde een klacht neer bij de Raad van State, omdat volgens hen de beslissing niet rechtsgeldig is. Volgens internationale verdragen zou er een milieueffectenrapportage en een publieke consultatie nodig zijn en voor Doel 1 zou zelfs een volledig nieuwe vergunningsprocedure moeten worden opgestart.

Op 17 november 2015 gaf het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) groen licht voor de heropstart van Doel 3 en Tihange 2. Deze reactoren lagen reeds lange tijd stil sinds de ontdekking van de zogenaamde “scheurtjes” in 2012.

Er kwam onmiddellijk veel kritiek op deze beslissing en op 21 december 2015 heeft de vzw Nucléaire Stop Kernenergie een rechtszaak bij hoogdringendheid aanhangig gemaakt om Doel 3 en Tihange 2 stil te leggen.  In de bij het gerecht neergelegde aanvraag stelt de vereniging zich vragen over de “regelmatigheid van de procedure” zoals die door het FANC werd uitgevoerd en over de “onafhankelijkheid” van het FANC. Vier dagen na de heropstart van Doel 3 werd de reactor al weer stilgelegd, door een lek in een waterleiding naar een stoomgenerator.
 
Lokale bewoners bereiden ook een kort geding voor tegen Electrabel. Hierin vragen zij de rechter om de heropstart van Doel 3 en Tihange 2 terug te draaien.
Burgers die binnen een straal van 30 km van de kerncentrales wonen, kunnen het kort geding ondertekenen, omdat zij een veiligheidsbelang hebben. Burgers die verder weg wonen, kunnen het kort geding nog altijd ondertekenen, met als motivatie dat de vervuiling bij een mogelijke ramp veel verder reikt dan 30 km. 

Internationaal maakt België zich in elk geval niet geliefd. Onze buurlanden Duitsland en Nederland zijn kernenergie veel minder genegen en maken zich zorgen over de grensoverschrijdende effecten bij een mogelijke kernramp.
“De Belgische overheid loopt jaren achter op haar buurlanden”, zegt Mia van Dongen, Climaxi. “Terwijl Duitsland de overstap naar groene energie maakt, zet de Belgische overheid nog altijd in op kernenergie. Burgers moeten met de omstreden Turteltaks gemiddeld 10 procent extra betalen voor hun energierekening, terwijl de nucleaire belasting vorig jaar is verlaagd. Wij eisen een versnelde uitstap uit kernenergie en meer investeringen in groene energie en energie besparende maatregelen.”

In april 2016 zal het vijf jaar geleden zijn dat de kernramp in Fukushima plaatsvond. Ook herdenken we dit jaar de kernramp van Tsjernobyl, nu 30 jaar geleden. Samen met de antikernenergiebeweging zullen we de komende maanden acties organiseren en lokaal protest ondersteunen. 

Mia van Dongen en  Famke Vekeman Climaxi

Bronnen:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2511433
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2511554
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2511748
http://www.fanc.be/nl/news/fanc-geeft-toelating-voor-de-heropstart-van-de-reactoren-van-doel-3-en-tihange-2/791.aspx
http://www.lesoir.be/1076366/article/economie/2015-12-22/premier-recours-contre-relance-doel-3-et-tihange-2
http://www.dhnet.be/actu/belgique/l-asbl-nucleaire-stop-kernenergie-demande-a-la-justice-de-stopper-doel-3-et-tihange-2-567980783570ed3894b83341
http://www.demorgen.be/wetenschap/wat-is-er-aan-de-hand-met-onze-kerncentrales-b5fcc120/

take down
the paywall
steun ons nu!