De kameraden zijn mijn vrienden en de vrienden zijn mijn kameraden.

De kameraden zijn mijn vrienden en de vrienden zijn mijn kameraden.

zaterdag 2 januari 2016 21:28
Spread the love

Als inleiding citeer ik kameraad Goblet:

Goblet: ‘Syndicale eenheid is onze kracht’

“Goblet benadrukte ook nog het belang van eenheid onder de vakbonden ‘De verdeeldheid in een sector zoals we vandaag zien -een communautaire verdeeldheid- levert niets goeds voor de arbeiders, voor niemand. Mijn vrees is dat dit fenomeen zich zal veralgemenen, waarmee de syndicale beweging wordt verzwakt. Ik roep iedereen op om zijn rug te rechten. We moeten de syndicale eenheid bewaren, dat is onze kracht.’De nummer twee van het ABVV is bezorgd over de positie die de vakbonden gaan innemen in de toekomstige dossiers die met de regering moeten worden onderhandeld, zoals de pensioenen.

Persoonlijk heb er geen probleem mee dat er verschillende vakbonden zijn. Ze houden elkaar alert in de sociale strijd. Het realiseren van een eenheidsvakbond zou een werk van lange adem zijn , veel afspraken maken en oeverloze discussies zouden resulteren in een proces dat zich vooral bezig houdt met structuren financies en organisatie . Weinig met de noden van de werkman.

Al jaren pleit ik voor een intense samenwerking tussen de kameraden van het ABVV en de vrienden van het ACV. Het is op het terrein dat de strijd gestreden wordt. Al jaren doe ik samen met de blauwe en rode vakbond de verwelkoming van de nieuwe personeelsleden bij Belgacom/Proximus, een leuke ervaring…

Bij deze gelegenheid komt ieder van ons op voor zijn eigenheid maar leggen we de nadruk op ons gemeenschappelijk doel : het welzijn en de welvaart van de werkman. De Franstalige “vleugel” ( ik huiver bij dit woord)l hanteert dezelfde werkwijze , we hebben immers destijds samen het scenario van de verwelkoming geschreven.

Als ACV-Transcommer stel ik vast dat vooral de politieke wereld en de rechtse media de vakbonden willen opsplitsen in FR en NL ( verdeel en heers) en misschien gaan sommige vakbonders daar helaas in mee.

Ik zeg op elke vergadering van ACV-CSC Transcom/Telecom : Wij syndicalisten spreken geen Nederlands noch Frans we spreken één taal : DE TAAL VAN DE WERKMAN.

Vandaag zie ik in de media dat ACOD/ACV anders zou denken dan CGSP/CSC ik weiger dit te geloven ………moeten we nu werken aan een vakbondsfront NL-FR of aan dit van ABVV ACV ? IK werk alleen voor dat laatste.

De kameraden zijn mijn vrienden en de vrienden mijn kameraden.

take down
the paywall
steun ons nu!