Premies loopbaanonderbrekingen voor de bijl

Premies loopbaanonderbrekingen voor de bijl

dinsdag 29 december 2015 23:53
Spread the love

Brief aan Hilde (13)

Geachte mevrouw minister,

De besprekingen omtrent het loopbaanpact voor het onderwijzend personeel zijn nog maar net begonnen en u zwaait al weer met de hakbijl. Terwijl de onderwijsvakbonden zich net nog afvroegen hoeveel geld u voor dat langverwachte loopbaanpact over had. (1)  We begrijpen het niet goed.

Het huidige systeem van gewone (vanaf 50/55 jaar, beroepsopleiding…) en thematische loopbaanonderbrekingen (ouderschapsverlof, palliatieve of medische bijstand) daar gaat uw regering flink het mes inzetten. De aanmoedigingspremies en de onderbrekingsuitkeringen worden zonder pardon vanaf 1 februari en 1 september 2016 geschrapt. Een mooi nieuwjaarscadeau. Dertigduizend leerkrachten maken vandaag wel gebruik van één van deze systemen. Maar dat zal u worst wezen.

Nochtans is het een goed systeem: ik maak er momenteel als 55plusser zelf gebruik van: ik kan er dankzij dit systeem gemakkelijker aan denken om me toe te leggen op mijn corebusiness, nog beter beslagen worden in de twee vakken waarin ik uitermate goed thuis ben en me volledig wijden aan de leeftijdsgroepen waar ik echt heel graag voor de klas sta. Er komt meer tijd en ruimte vrij voor Europese uitwisselingsprojecten, waar leerlingen en school dan weer volop van profiteren; zaken waarvoor ik anders gewoon de tijd niet heb. Weet u, ook al ging ik naar een vier vijfden opdracht, ik werk evenveel voor de school als vroeger, maar anders. De premies compenseren wel niet het volledige loonverlies, maar je werkt niet voor geld alleen. Maar wat meer is: een jongere collega die aan het begin van haar onderwijscarrière staat, was maar wat blij dat ze onverwachts vier van mijn uren die ik liet vallen, erbij kon sprokkelen, waardoor ze in extremis aan een volledige lessenopdracht geraakte.

U heeft er dus geen idee van, mevrouw de minister, wat u met uw hakbijl allemaal kapot maakt. Uw bezuinigingsmaatregel doorkruist regelrecht één van uw eigen beleidsprioriteiten: het gemakkelijker maken voor de tijdelijken, het precariaat van het onderwijzend personeel, om sneller aan een volledige opdracht te geraken in één scholengroep. Tenminste dat gegeven van werkzekerheid had u op de rem moeten doen staan, u, die nochtans beweert voor die jonge leerkrachten op te komen en het verloop uit de sector wil tegengaan. Maar neen, u bent boekhouder en van onderwijsbeleid heeft u weinig kaas gegeten.

Over uw beleid naar oudere leerkrachten gaan we maar zwijgen. Daar maak ik mij al een tijdje geen enkele begoocheling meer over. Niet alleen is arbeidsherverdeling niet aan u besteed, werkbaar werk – of het nu voor jonge gezinnen of ouderen is – al evenmin. Onze diplomabonificatie en pensioenbreuk gooide u reeds zomaar te grabbel en we staan straks met onze rollater allemaal tot ons 67ste voor de klas. Maar gaat u rustig door; de afrekening volgt.

Uw immer toegewijde, leerkracht.

Brief aan Hilde (13)

take down
the paywall
steun ons nu!