Waarom structurele nieuwjaarswensen nooit in vervulling gaan

Waarom structurele nieuwjaarswensen nooit in vervulling gaan

Elk jaar opnieuw overladen wij elkaar met al dan niet gemeende, hetzij oppervlakkige inhoudsloze, hetzij er wel degelijk toe doende wensen voor het komende jaar.

dinsdag 22 december 2015 07:36
Spread the love

 Dat wij bij de meeste personen nagelaten hebben een evaluatie te maken van onze wensen voor het verlopen jaar, en het ons dus blijkbaar worst is geweest of-, en in welke mate die voor hen werden vervuld, herleidt de waarde van deze jaarlijkse eeuwenoude traditie tot zijn ware proportie: Nihil! 

Natuurlijk wensen wij iedereen een goede gezondheid en een welvarend en gelukkig bestaan. En misschien wensen wij dat voor de ene het in een wat grotere mate dan bij de andere, en wellicht moeten sommigen eerlijkheidshalve toegeven dat er bepaalde mensen zijn die zij zelfs wat minder welvaart en geluk toewensen. En gezien de brede invulling die men kan geven aan het begrip ‘beste wensen’ is het dus niet eens zo hypocriet indien wij in confrontatie met deze laatsten, de formulering “mijn beste wensen”(voor U) gebruiken. 
En dan zijn er nog de ‘niet persoonlijke’, maar algemene wensen voor het nieuwe jaar, die allemaal onder het containerbegrip, “een betere wereld, waar het voor iedereen goed om leven is” te vatten zijn Daaronder vallen o.a., zo niet het einde, dan toch vermindering van: – gewapende conflicten, – honger, – armoede, – ellende, – werkloosheid, – kinderarbeid, – vrouwen en kindermishandeling, – discriminatie, – uitsluiting, enz. 
Deze weliswaar onvolledige opsomming van sinds mensenheugenis moreel gezien onaanvaardbare toestanden, en de steeds terugkerende wens om daar een einde aan te stellen, maken dat stuk voor stuk defacto structurele problemen van. De vragen, waarom de mensheid, ondanks de niet aflatende inzet van velen, er tot op de dag van vandaag niet in slaagt om ze op te lossen, genereert, al naar gelang uit welk
 

De enen wijten het aan ons samenlevingsmodel, de anderen aan de onwil van, hetzij economische, hetzij politieke belangengroepen. De enen zien alle heil in een meer collectief sociaaleconomische gelijkwaardigheid structuur, en anderen denken met het individualiseren van de samenleving onder een geglobaliseerde wereldregering de oplossing te vinden.
Voor zover er met dergelijke denkpistes reeds een ‘aanzet tot’ is gegeven, hebben experimenten dienaangaande, voor zover ze niet mislukt zijn, geen noemenswaardig resultaat opgeleverd.
Waar het (ware) socialisme niet opgewassen blijkt tegen de menselijke natuur, met onder meer zijn natuurlijke overlevingsdrang dat bij velen, telkens de omstandigheden daar de mogelijkheid toe bieden, zich transformeert naar ongebreidelde hebzucht, gaat de liberale vrijheidsgedachte lijnrecht in tegen een wereldwijd gezamenlijk beheer van individuele groeps- en volksbelangen. In beide gevallen blijft de oeroude jungle-wet van de ‘macht van de sterkste’ als een dominerende factor een doelmatige ontwikkeling in de weg staan.
De enige, er echt toe doende nieuwjaarswens is, ‘een betere wereld waar iedereen een menswaardig gelukkig bestaan heeft’, dus vrij van o.a. de in derde alinea opgesomde omstandigheden en begrippen. Het is dé containerwens welke alle andere, in min of meerdere mate met elkaar verbonden wensen in zich draagt. Zolang één van de deelwensen niet vervuld wordt, kan er geen sprake zijn van een betere wereld, omdat ‘iedereen’, ‘menswaardig’, en ‘gelukkig’, daar voorwaardelijk bij zijn.

 

 En omdat vrijwel al die deelwensen voorbijgaan aan het ‘mens-zijn’, zijn zij onvervulbaar, en bijgevolg, steeds terugkerend en dus’structureel’.Voor de mensheid in zijn geheel een niet echt een hoopvolle boodschap, maar gezien nieuwjaarswensen per definitie individueel zijn, wens ik de lezers dezes, ieder afzonderlijk ‘een menswaardig en gelukkig 2016’ toe….in de zekerheid dat die wens bij een redelijk aantal van hen toch in vervulling zal gaan.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!