Milieu, Samenleving, België -

Kerstshoppers verrast door kritische afficheactie

Dit weekend verschenen er verrassende affiches in het Gentse straatbeeld. In navolging van acties in Parijs voerden bezorgde burgers er een ludiek initiatief. In verschillende bushaltes verspreid over de stad hangt nu reclame die de ‘andere kant’ van kernenergie laat zien. Met vragen zoals "U denkt dat kernenergie duurzaam is?" wordt de campagnestijl van het Nucleair Forum geparodieerd.

zondag 20 december 2015 09:02
Spread the love
De initiatiefnemers willen onder de aandacht brengen dat het Nucleair Forum een verzameling bedrijven is die er belang bij hebben dat de publieke opinie en overheid kernenergie blijven steunen en subsidiëren.

De lobbygroep rond kernenergie speelde de voorbije weken in op de beslissing van de federale regering om kerncentrales Doel 1 en 2 langer open te houden, in de marge van het Belgische klimaatakkoord.

Onder meer Greenpeace en energiespecialist Luc Barbé gingen hier recht tegenin. Met reclameboodschappen als “Het klimaatprobleem aanpakken met kernenergie, kan dat echt?” trachtte het Nucleair Forum de publieke opinie ervan te overtuigen dat kernenergie noodzakelijk is in een CO2-vrije toekomst.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!