Leuven klimaatwerven

Leuven klimaatwerven

vrijdag 18 december 2015 11:45
Spread the love

Leuvense klimaatwerven

Of het klimaatakkoord dat afgelopen zaterdag in Parijs gesloten werd de opwarming van de aarde in voldoende mate zal stoppen en de wereld behoeden voor de catastrofale gevolgen ervan is onzeker. Alle landen zullen hiervoor immers een serieus tandje moeten bijsteken in de inspanningen die zij beloofden in hun beleidsplannen. De klimaattop in Parijs is echter wel historisch in die zin dat het de eerste wereldwijde ‘wake-up call’ is dat de problemen als gevolg van de opwarming serieus uit de hand aan het lopen zijn. Het is een ultieme waarschuwing niet alleen aan bewindvoerders en bedrijfsleiders maar ook aan  ieder van ons dat het de hoogste tijd is om zijn CO2-uitstoot te beperken. Het meest boeiende verhaal in Leuven op dat vlak zijn de 23 klimaatwerven die een jaar geleden met medewerking van meer dan 200 personen uit alle maatschappelijke geledingen werden opgestart binnen de vzw Leuven Klimaatneutraal. Tijdens een werfvergadering afgelopen maandag in Het Depot bleek dat er al heel wat werk gepresteerd is. Meest in het oog springend is de groep ‘autoluwe binnenstad’ die voorstellen lanceerde om de Leuvense binnenstad versneld autoluw te maken en waar het stadsbestuur oren naar heeft. Andere werfgroepen werken aan de uitbouw van leefstraten, een project dat inwoners bij de renovatie van hun woning alle praktische beslommeringen uit handen neemt, duurzame stadsdistributie van lokale voeding, proefprojecten in de Muntstraat met betrekking tot het terugdringen van voedselverspilling en het stimuleren van energie-efficiëntie in de horeca, het stimuleren van verhuurders om hun gebouwen energie-efficiënt te maken, de aanplant van 1001 bomen, organisatie van goederentransport over water, collectieve wijkrenovatie… Een ander ver gevorderd project is de oprichting van een coöperatieve die hernieuwbare energieprojecten zal opstarten – zowel op vlak van wind- als zonne-energie – en waarin burgers zullen kunnen participeren. Diverse projecten zoeken nog vrijwilligers. Wie een echt steentje wil bijdragen om Leuven meer klimaatneutraal te maken wende zich tot info@leuvenklimaatneutraal.be of 016 272409.

Luc Vanheerentals

take down
the paywall
steun ons nu!