BRAL vraagt de EU-leiders om wat ademruimte

BRAL vraagt de EU-leiders om wat ademruimte

Vandaag, 16 december, komen de Europese Ministers van Milieu in Brussel samen om te discussiëren over de uitstootnormen voor auto's die tot 2030 zullen gelden. Het is de eerste keer sinds het Volkswagenschandaal dat vertegenwoordigers een bijeenkomst organiseren waarbij luchtkwaliteit bovenaan de agenda staat. BRAL voerde er actie voor strengere regels en een betere luchtkwaliteit.

woensdag 16 december 2015 15:55
Spread the love
Op 28 oktober, na het het Volkswagen-schandaal, besliste Europa om de normen voor dieselwagens nog te verlagen. Dieselwagens kunnen hierdoor zo goed als zeker de maximum toegelaten uitstoot van 80 milligram stikstofoxiden (NOx) – de stoffen waar Volkswagen mee sjoemelde – per kilometer overschrijden. Dat gaat ten koste van de luchtkwaliteit. Alleen al in Europa sterven per jaar 400.000 mensen door luchtvervuiling. Dat komt bovenop de ademhalings- en cardiovasculaire ziektes die door luchtvervuiling veroorzaakt worden.  

BRAL voert actie zodat de Europese Ministers van Milieu op de beslissing van 28 oktober terug zullen komen en de gezondheid van de burgers zullen beschermen. “Het is de eerste keer sinds het schandaal rond Dieselgate dat onze vertegenwoordigers een bijeenkomst organiseren waarbij luchtkwaliteit bovenaan de agenda staat. Het is een kans voor hen om op de technische en ondoorzichtige beslissing van 28 oktober terug te komen. De bedoeling moet zijn om de wetten te doen naleven en onze gezondheid te beschermen. Het lijkt er echter niet op dat ze dit van plan zijn”, zegt Jeroen Verhoeven van BRAL. 

 

De actie kreeg onder andere de steun van Transport & Environment en Clean Air BXL. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!