Open VLD-congres Blue monday voor de sociale beweging.

Open VLD-congres Blue monday voor de sociale beweging.

dinsdag 15 december 2015 01:25
Spread the love

Na een discussie op Facebook over het afschaffen van Sectorale en nationale collectieve arbeidsovereenkomsten, ging ik eens kijken welke voorstellen de Liberalen van Gwendolyn Rutten nog naar voor schoven op hun Themacongres “Mensen sterker maken in veranderende tijden!”

Het dubbelinterview in De Morgen met John Crombez naar aanleiding van de congressen van beide partijen, liet al niet veel goeds uitschijnen. Rutten lachte letterlijk de toenemende ongelijkheid in de wereld weg.

Haar reactionaire voorstellen worden mooi verpakt in een modern kleedje maar toch slagen ze erin om een aantal voorstellen te doen die teruggaan naar duistere tijden toen er van een democratisch systeem nog geen sprake was.

Vrijheid voor wie ?

Een begrip dat wederom een centrale plaats innam op het congres was Vrijheid. De vrijheid van ieder individu om zelf over zijn leven te beslissen. Een aantal voorstellen tonen aan dat de deze vlag de lading niet dekt…

De vrijheid van werknemer en werkgever om zelf akkoorden af te sluiten zonder bemoeienis van ‘de overheid’. Hier maken ze een fundamentele fout. Er is een groot verschil tussen de staat en representatieve organisaties van de werknemers.
De liberalen geloven heilig in een soort van individualisme dat iedere persoon sterker staat zonder de basis van collectieve structuren.

 
Beter zonder dan met de vakbonden.

De soap rond de rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden kwam uitgebreid aan bod.

De mooi verpakte slogan verspreid eigenlijk een leugen. De staking wordt door de vakbonden maar heel zelden gebruikt al laat de partij graag iets anders uitschijnen. De open VLD doet alsof vakbonden onverantwoordelijk zijn en om de twee minuten in staking gaan. Het tegendeel is waar, vakbonden gaan meestal tot het uiterste in de onderhandelingen. Als de rechtspersoonlijkheid wordt ingevoerd zal dat elke slagkracht van de sociale beweging wegnemen en de vakbonden zo goed als monddood maken. Het houden van een staking wordt met dergelijke maatregel bijna onmogelijk gemaakt.
Flexi-jobs

De VLD wil de flexi-jobs promoten dit terwijl ze in Duitsland duidelijk hun failliet hebben bewezen. De armoede onder de werkende bevolking is er exponentieel toegenomen. Ze wil een vergaand systeem installeren waarbij men onbelast en onbeperkt kan bijverdienen. Op welke manier de blauwe partij hiermee volwaardige nieuwe jobs creëert is een raadsel. Dit systeem is enkel interessant voor wie al een mooie job heeft en voor de werkgevers, zodat ze minder socialezekerheidheidsbijdrage moeten betalen.Een uitbreiding van het flexi-systeem naar andere sectoren zal de precaire situatie voor laaggeschoolde jongeren enkel maar uitbreiden.

 

Goed openbaar vervoer weg ermee.
Hoe je mensen versterkt door het openbaar vervoer te privatiseren (nog zo’n neoliberaal voorstel) is mij ook een raadsel. Ze zijn hier duidelijk niet te rade gegaan bij de Britse bevolking. Een meerderheid van de Britten vraagt de hernationalisering van haar spoorwegnet.
Wat mooi verpakt is in een kleedje van modernisme is eigenlijk niet meer en niet minder dan het teruggaan naar het België van de jaren ’20 zonder een sterke sociale beweging die invloed kon uitoefenen op het beleid en afhankelijk was van de grillen van de werkgevers en de politiek.

Open VLD heeft duidelijk weinig geleerd  uit de economische crisis en komt af met dezelfde afgezaagde voorstellen die een bloeiende burgerdemocratie muilkorven. De clichés over de vakbonden worden verder uitgemolken en het woord vrijheid wordt nog maar eens misbruikt.
 

 

 

 

 

 

Bronnen: http://www.openvldcongres.be/goedgekeurde-ideeen/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!