Mijn gesprek met de burgemeester

Mijn gesprek met de burgemeester

zondag 13 december 2015 20:37
Spread the love

Hij zal het waarschijnlijk al wel weer wat anders bedoeld hebben, en mijn opmerking zal hem ongetwijfeld worst wezen, edoch : nog maar enkele dagen geleden riep Bart De Wever het ganse Europa op maar eens te zien naar, en daarna serieus lessen te trekken uit de voor hem en vele anderen historische verkiezingsoverwinning in Frankrijk van het Front National. Ernstig bekoeld leek ook zijn grote liefde voor Merkel (of was het voor haar mini-jobs ?) sinds zij ‘wir schaffen das’ heeft gelanceerd.

Ook de media hadden danig hun duit in het zakje gedaan om de score van de extreem-rechtse (voor velen in Frankrijk met het predicaat neonazi erbij, ondanks het geruzie voor de façade tussen vader en dochter Le Pen) partij alle glans en luister te geven. ‘Le Pen walst over Frankrijk’ schetterde De Morgen de dag na de verkiezingen. Vooral de +40 % in twee (van de dertien !) regio’s werd flink in de verf gezet. Zo kennen wij hen wel, niet verlegen in hun zucht naar blinkende oplage- of kijkcijfers.

Het was wachten op de tweede stemronde om te zien of de uitspraak van De Wever even historisch was (wat van een licentiaat historicus mag verwacht worden) als die fel gesmaakte overwinning van Marine Le Pen in Frankrijk. Of was het dat hij de zoveelste populistische uitspraak lanceerde (waar nogal wat Vlamingen van zeggen ‘dat hij hét toch maar weer eens goed heeft durven zeggen’) die, zoals meestal, bedoeld is om één te voldoen aan zijn profileringsdrang en twee de aandacht af te houden van andere dossiers.

We weten het dus onderhand wel : het Front National haalt in de tweede ronde nul op het request. Sommigen hebben waarschijnlijk danig spijt om zo’n spectaculair item voor het verzameld mediacircus (de grote speechen met nationalistisch tromgeroffel, het ophitsend vlaggengezwaai -in Pas-de-Calais is ook de Vlaamse Leeuw prominent aanwezig-, en de haast bestiale spreekkoren die we ook hier kennen : “vol is vol !!” of “”geen asiel in onze buurt !!”)  de mist in te zien gaan. Eén regiotje en één piepklein Zwart Zondagje had er toch best vanaf gekund, nietwaar ?

En dus, vraag ik dan aan de burgemeester, waar moet Uw vriendin Merkel, en in haar tred gans Europa, volgens U nu dan mordicus gaan naar zien in Frankrijk ?

Ja maar, zegt de burgemeester dan, ge moet niet verdoezelen dat Marine Le Pen verleden week wel de grootste partij in Frankrijk was (1).

Een beetje nuance, Mijnheer de Burgemeester, zeg ik dan (wij weten het wel, dat is tegen beter weten in en boter aan de galg). Bedenkelijk is vooreerst dat niet de helft van de stemgerechtigden (in de jongste segmenten ligt dat nog een pak hoger)  in Frankrijk zijn gaan stemmen, zoals wij dat in de VS al decennia lang gewoon zijn.

En vervolgens haalde dat Front National als grootste partij nationaal 28 % van de stemmen. Een cijfer dat best te vergelijken valt met de score van Uw partij in Vlaanderen (2) bij de laatste verkiezingen. En die score kwam er voor jullie grotendeels door het opeten van de populistische Dedecker en het decimeren van het Vlaams Blok.

Gelukkig waren de Fransen wat slimmer met een tweede ronde, want anders zaten zij nu opgescheept met hetzelfde puinhoopbeleid (3) dat wij hier na 2014 kennen met Bourgeois en Uw bereidwillige premier Michel.

Hola, hola, zegt de burgemeester dan verontwaardigd, ge gaat mij hier toch niet vergelijken met die extreem rechtse madam Marine Le Pen zeker ?

Vooreerst, Mijnheer de Burgemeester, zeg ik dan, doe ik U opmerken dat U wel eerst begonnen bent over Marine Le Pen. En vervolgens kan ik mij wel inbeelden dat U, met Uw ganse partijcommunicatiebatterij, alle moeite doet om te verschillen van het Vlaams Blok (Belang voor de vrienden). U bent niet de enige met zo’n imagovraagstuk, als ik de familievete bij de familie Le Pen bekijk.

U weet het ook wel, Mijnheer de Burgemeester, dat de mediajongens en meisjes graag strooien met etiketten (4). Van Hitler moet men af blijven (al komen nogal wat uitspraken over islam en moslims toch al aardig in de buurt), maar vervolgens zijn de nuances vrijelijk te kiezen. Rechts (van gematigd tot uitgesproken), conservatief rechts, extreem rechts… Is het echt wel meer dan een ‘couleur locale’ om zijn waar te verkopen ?

Zoals miljonair Trump het probeert bij de Republikeinen in de VS en Geert Wilders (in de laatste peiling met 25 % ook afgetekend de grootste) in Nederland. Hun discours scoort goed, en wat mij opvalt, Mijnheer de Burgemeester, zij kloppen op dezelfde nagels als U doet.

En vooral laten zij daarmee andere nagels onaangeroerd. Op die van de sociale ongelijkheid bijvoorbeeld zou wel eens een flinke boenk mogen gegeven worden, dunkt me.

 Met de aanslagen in Parijs hebben de media, U en Uw Jambons er weer een fameuze hamer bij gekregen nietwaar ? Net als met het dossier van de vluchtelingen, waar U nu Uw vroegere vriendin Merkel zo ernstig mee kapittelt.

Merkel haalde met haar uitspraak de cover van Time als persoon van het jaar 2015. Het zal U niet overkomen, en nogmaals het zal U worst wezen niet als dé persoonlijkheid van 2015 gekozen te worden in de diverse eindejaarslijsten.

Even goed als mijn advies om eens met Rik Coolsaet te gaan praten (5) over zijn mening dat België niet meer ‘een vrijhaven is voor terroristen dan andere Europese landen’. En van zijn uitspraak dat ‘wie de afgelopen dertig jaar de angst voor migratie en islam heeft aangewakkerd mee verantwoordelijk is’ voor radicalisering en extremisme.

In het fictieve gesprek is de burgemeester echter al lang vertrokken. Er is nog zoveel werk te doen in ‘t stad, en in de partij. En ook de commerce moet draaien. Daar hebben zijn Uplace vrienden, zijn Oosterweel kameraden, zijn VOKA broodheren en zijn Saudische investeerders een prioriteit van gemaakt.

Komt daarbij, de kerstmarkten zijn al lang geen terreurdreiging niveau 4 meer. Hoogstens zie je er een paar militairen als toonbeeld voor een falend, een op mist spuiend en op angst gebouwd beleid, gevoerd door politici met vooral oog voor hun eigen agenda.

Of zoals strafpleiter Van Steenbrugge het in zijn blog (6) Sartre laat besluiten : C’est dans l’angoisse que l’homme prend conscience de sa liberté. Ze kunnen er in Frankrijk ook over mee praten.

 

(1) Je kan het hier al merken dat dit een fictief gesprek is. In werkelijkheid had de burgemeester mij in zijn uitgebreid antwoord deskundig onder tafel geschoffeerd en met alle kleuren van de regenboog zijn antwoord geborsteld en geschilderd, onder andere over de eclatante en luisterrijke overwinning in zijn Antwerpen (het mag al een voorrecht genoemd worden dat ik er mocht blijven bij zitten). In de marge, ik vraag mij af of Minister Homans, het partijmaatje van De Wever, in Linkebeek evenveel aandacht gaat hebben voor ‘de grootste partij’ aldaar, na de gemeenteraadsverkiezingen in Linkebeek.

(2) Omdat N-VA de Walen en de Brusselaars (kortom alles wat Frans sprak en socialist was) al jarenlang had afgeschilderd als de nooddruftige profiteurs van België had deze partij in haar eigen regio 32 % gehaald (in Wallonië voerden zij geen campagne, in Brussel haalden zij met een schamele 13.000 stemmen geen enkele zetel). Nationaal is dat 20,3 % (de socialisten halen zelfs 20,5 %) en dat zou ook niet veel meer zijn moest er een federale kieskring geweest zijn.

(3) Wij gaan in deze bijdrage niet verder uitweiden over de vele elementen van deze catastrofale wending die België aan het maken is. Blogs genoeg op DWM met lange lijstjes (zie bijvoorbeeld de bijdrage van Guido Deckers op 25 november over de ideologie van Michel I).

(4) Zo wist, in zijn bijdrage over het extreme Front National, Peter Van Rompuy (zoon van) vrijdag in De Morgen, fluks uit te pakken met het etiket van de neo-communisten, waartoe hij Syriza en Podemos rekende (hij zweeg wijselijk over de laatste regeringswissel in Portugal al kon hij ook daar menige communist ontwaren, je moet het niet erger maken dan het al is), alsook de nieuwe kopman van de Engelse socialisten, Jeremy Corbyn. En ongetwijfeld heeft Peter nog tal van andere namen in zijn binnenzak steken (onder wie zonder twijfel de zus van zijn vader).

(5) ‘Het gevoel niet gewenst te zijn’, De Standaard 30 november 2015.

(6) ‘Angst voor verdwijnen van de rechtsstaat’, deredeactie.be, zo 13/12/2015

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!