Opinie -

Wouter Van Besien (Groen) reageert: “Oppositie tegen N-VA blijft stevig”

Jan Blommaert stelde kritische vragen bij de beslissing van Groen om in het district Deurne de onderhandelingen te starten met N-VA. Wouter Van Besien reageert: "Deurne is Deurne, punt. Het zal onze duidelijke en terechte oppositie tegen de N-VA op stedelijk, Vlaams en federaal niveau er niet minder stevig op maken."

vrijdag 11 december 2015 10:23
Spread the love

Dag Jan,

Dank voor uw blog en uw kritische vragen over de keuze van Groen in Deurne om onderhandelingen op te starten met N-va over het districtsbestuur.

Het was ook geen evidente beslissing, maar de beslissing is weloverwogen en met overtuiging genomen. Groen wilde in Deurne geen verrottingsstrategie. Dat was ons iets te cynisch.

Een democratische meerderheid – zonder Vlaams Belang – is in Deurne enkel mogelijk met N-va.
We breken met onze beslissing het bestuursakkoord open en brengen een progressieve agenda op de tafel. Gezien de welomschreven bevoegdheden van de districten geloven we ook dat dat daar kan.

U snakt naar inhoud, dat begrijp ik goed. Ook voor ons is dat cruciaal. Op dit moment, dat weet u ook, is er enkel een afspraak om te beginnen met onderhandelen, en kan ik u dus nog geen programma voorleggen.

U stelde me ook twee vragen. Ik probeer er kort en to the point een antwoord op te bieden. Uw eerste vraag gaat over de wezenlijke verschillen tussen de programma’s van N-VA en Groen, en of het dan wel mogelijk is om een plaatselijke coalitie te maken? Dat ons programma wezenlijk verschilt, klopt inderdaad. Of dat voor specifiek voor district Deurne tot een goed akkoord kan leiden, zullen we zien. De onderhandelingen starten, en kunnen dus ook nog mislopen.  Maar het klopt dat we dus geen principieel bezwaar hebben gemaakt om met deze partij te praten, iets wat we voor het Vlaams Belang wel doen. In uw redenering maken we best geen verschil tussen beiden, en installeren we ook een soort cordon sanitaire tegen N-VA. Dat is niet het standpunt of de inschatting van Groen (en bij mijn weten op dit moment bij geen enkele politieke partij).

Uw tweede vraag gaat over Oosterweel. De onderhandelingen die we gaan voeren, gaan over het lokale niveau Deurne. Dat is net ons hele punt. Andere mensen geven er blijkbaar heel andere dimensies aan. De Deurnese groenen onderhandelen geen federaal of Vlaams of stedelijk bestuursakkoord. Uiteraard raakt de hele Oosterweeldiscussie ook het district Deurne. We zullen er dan ook nauwgezet op toezien dat het district geen enkele beslissing zal nemen die wordt ingegeven door de Oosterweelagenda van N-VA, maar dat leefkwaliteit en intelligente stadsontwikkeling de leidraad zijn van de beslissingen van het district.

Ik begrijp dat dit nieuws progressieve kiezers verrast heeft en vragen doet rijzen. Maar het mag ondertussen duidelijk zijn: Deurne is Deurne, punt. Het zal onze duidelijke en terechte oppositie tegen de N-VA op stedelijk, Vlaams en federaal niveau er niet minder stevig op maken.
Wat ik minder begrijp, is dat sommigen – waartoe ik uw genuanceerde stuk niet reken, voor alle duidelijkheid – dit oppoken om Groen te beschadigen en zich aldus van tegenstander vergissen. Ik ga daar niet aan meedoen, want dat is juist het tegengestelde van progressieve samenwerking.

Vriendelijke groeten,
Wouter Van Besien

take down
the paywall
steun ons nu!