“Strijd tegen terrorisme niet voeren door democratie in te perken”

Een reeks mensenrechtenorganisaties en sociale bewegingen maakt zich zorgen over de inperking van de democratische rechten in het zog van de aanslagen in Parijs. Op de Internationale dag van de mensenrechten voerden ze actie aan het Justitiepaleis in Brussel.

donderdag 10 december 2015 16:29
Spread the love
Betogen en actievoeren ligt nog altijd heel moeilijk in Brussel. Dat bleek ook bij de actie die dat net aanklaagt. De organisatoren van de actie ontrolden een lange rode loper waarop democratische basisrechten geschreven staan. Veeg je voeten niet aan de democratie, was de boodschap.

Maar dat was tegen de zin van de politie die bij het Justitiepaleis stond opgesteld. Die rolde de loper weer op een verplaatste het spandoek. Politieagenten liepen dus rond met de slogan ‘Welkom in de uitzonderingsstaat’ en illustreerden daarmee perfect de actie.

Het terrorisme bestrijd je niet door de democratie in te perken. Onder die titel voerden organsiaties als de Liga voor Mensenrechten, Progress Lawyers Network, Vrede en enkele centrales van de vakbonden zoals CNE en de Algemene Centrale dan maar actie op enkele tientallen meter van het Justitiepaleis en niet op de trappen ervan zoals voorzien.

“Elke keer zien we dat de uitvoerende macht versterkt wordt”, zegt advocate Joke Callewaert van Progress Lawyers. “Normaal is het een rechter die beslist of iemand huisarrest krijgt of de vrijheid beperkt wordt. In de 18 maatregelen wordt het opleggen van een enkelband nu voorgesteld als een administratieve maatregel. Dat is heel problematisch want de scheiding der machten is één van de basisbeginselen van ons democratisch systeem.”

Volgens de actievoerders zijn veel van die nieuwe maatregelen disproportioneel en inefficiënt. De regering wil bijvoorbeeld huiszoekingen dag en nacht mogelijk maken. Nu mag dat niet tussen 21u en 5u. “Een huis moet een veilige omgeving blijven want vaak zijn er ook kinderen aanwezig. Het is al perfect mogelijk om wel ‘s nachts binnen te vallen als er sprake is van heterdaad”, zegt Joke Callewaert

De mensenrechtenorganisaties hebben ook een probleem met de massale controles. “Alle bewegingen van reizigers bijhouden, nummerplaatherkenning zodat men weet wie waar rijdt: dat levert massa’s informatie op die niet nodig is in de strijd tegen terreur. In die strijd is het nodig om heel gefocust te werken”, licht Callewaert toe.

De actievoerders vrezen dat het ook niet bij die 18 maatregelen blijft. “Onder het mom van de strijd tegen het terrorisme heeft de regering een aantal betogingen verboden. Ze heeft ook aangekondigd om alle kandidaat-vluchtelingen te screenen en alle woningen in Molenbeek te controleren”, klinkt het nog.

take down
the paywall
steun ons nu!