“Onze voornaamste boodschap: raadpleeg het volk”

“Onze voornaamste boodschap: raadpleeg het volk”

donderdag 10 december 2015 15:55
Spread the love

Als geboren en getogen Peruaan bekijkt Antonio Zambrano de klimaatverandering heel anders dan wij Vlamingen. Hij is de nationale coördinator van het in 2009 opgerichte MOCICC, burgerbeweging tegen de klimaatverandering. En hij is ervan overtuigd dat vooral het Peruaanse volk, de boeren, de Amazonebewoners, de sleutel tegen de opwarming van de aarde in handen hebben.

“Peru behoort tot de top 10 van de landen die de ernstigste gevolgen ondervinden van de klimaatverandering.”

“Peru behoort tot de top 10 van de landen die de ernstigste gevolgen ondervinden van de klimaatverandering,” vertelt hij. Dat komt onder andere door onze enorme hoeveelheid microklimaten. Van de 114 microklimaten wereldwijd liggen er 84 in Peru. Ze liggen allemaal op kleine oppervlaktes en de kleinste menselijke interventie of klimaatverandering helpt ze om zeep.”

Wat is klimaatverandering precies?

MOCCIC is een platform van meer dan 60 organisaties die samen campagnes opzetten voor het klimaat. Van bij het begin besloten ze dat ze eerst moesten achterhalen wat de klimaatverandering precies betekende voor de inwoners van Peru. Ze verenigden dorpsbewoners in ‘openbare klimaataudiënties’.

“In een dorpje in Cusco was een kikkertje uitgestorven”, vertelt Zambrano. “Dat is een probleem, want dankzij dat diertje wisten de boeren wanneer ze wat konden zaaien, en op welke hoogte. In Cajamarca gebeurde hetzelfde met een hagedis. Elders was plots malaria en knokkelkoorts opgedoken. Dat was op meer dan 3.000 meter hoogte, nooit gezien.”

El Niño Godzilla

En dan is er nog El Niño, een weerfenomeen dat veel schade kan veroorzaken. “El Niño is nu veel frequenter dan vroeger”, zegt Zambrano. ‘Bovendien is hij ook veel heviger. Er staat er 1 op het punt te beginnen die naar verluidt weleens de ergste van de hele 20ste eeuw zou kunnen worden. We noemen hem El Niño Godzilla. Onze steden zullen er niet tegen opgewassen zijn.”

“Er ging al drinkwater voor 10 miljoen mensen verloren door de klimaatopwarming.”

“Ook onze watervoorraden staan ernstig onder druk. Peru bezit 70% van alle gletsjers wereldwijd, en 5% van al het zoete water passeert in ons land. Maar de voorbije 30 jaar hebben we ongeveer 25% van al onze gletsjers verloren, samen met een hoeveelheid water waarmee je gedurende 10 jaar 10 miljoen mensen van drinkwater kan voorzien.”

Geen CO2-vermindering

De voornaamste eis waarmee Zambrano in naam van MOCICC naar Parijs trekt is geen CO2-vermindering, betere klimaatfinanciering of schonere energie. “We willen vooral dat onze staat de collectieve eigendomsrechten van de inheemse bevolking respecteert. Studies in het Amazonegebied hebben uitgewezen dat waar die rechten het best nageleefd worden, er het minst ontbossing is. De plaatselijke bevolking weet immers hoe ze haar natuur moet verzorgen en op de beste manier gebruiken.”

“Waar rechten van inheemse bevolking worden gerespecteerd, is er het minst ontbossing.”

“De klimaatopwarming mag niet in handen blijven van enkele grote ngo’s. Ze mag ook niet opgelost worden met misleidende marktmechanismen. De klimaatopwarming is echt een zaak van de plaatselijke bevolking.” Om dat aan te tonen en het te gebruiken in zijn campagnes, heeft MOCCIC getuigenissen verzameld in enkele YouTube-filmpjes. De oude landbouwtechnieken van de Inca’s, al dan niet gecombineerd met moderne technologie, zijn vaak erg efficiënt.

Marieke Bastiaens, 11.11.11

take down
the paywall
steun ons nu!