#COP21, het is veel te vroeg voor optimisme!

#COP21, het is veel te vroeg voor optimisme!

zaterdag 5 december 2015 13:05
Spread the love

Het eerste deel van de onderhandelingen op #COP21 werd vandaag afgerond. Het is al een zeer turbulente week geweest. De meeste landen zijn opgelucht over het resultaat van hun werk. De onderhandelingen gaan bijzonder traag en moeilijk, maar de trein is nog steeds op het spoor. Het is wel veel te vroeg om optimistisch te zijn!

De harde noten om te kraken, nl. de financiering voor de ontwikkelingslanden en de milieuambitie (bv. evaluatie van de engagementen) van het klimaatakkoord staan nog nergens. Maleisië herinnerde alle landen er aan dat het akkoord rekening moet houden met de principes van “common but differentiated responsabilities” en “equity”. Maleisië deed ook een bijzondere oproep om middenveldorganisaties actiever te betrekken bij de onderhandelingen. Observatoren uit het middenveld werden deze week regelmatig uit de onderhandelingen gehouden. Het is goed dat er landen zijn die iedereen er aan herinneren dat zonder transparantie en betrokkenheid van de brede samenleving er geen klimaatakkoord mogelijk is.

Indien we kijken naar de bereidheid van de onderhandelaars om een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te voeren, dan stonden we er deze week regelmatig zeer beroerd voor. Om te beginnen was er op maandag een bijzonder ongelukkige interventie van Noorwegen om de verwijzing naar “rechtvaardige transitie” te verwijderen uit de tekst. Rampzalig werd het toen er amper weerwerk werd geboden aan deze evolutie. Na druk op vele fronten, met een bijzonder constructieve rol voor Canada en Argentinië, werd het thema terug op de agenda gezet. De Belgische delegatie binnen de EU heeft zijn best gedaan om Europa op het spoor te houden; maar er was niet altijd steun van de andere lidstaten… De nieuwe regering in Canada heeft alvast gezorgd voor een opgemerkte en bijzonder gunstige transformatie van de standpunten!

De rechtvaardige transitie is nu opgenomen in de “reflections note” die de onderhandelaars voorleggen aan de ministers die vanaf volgende week aan de onderhandelingen beginnen.

Er mag echter geen twijfel bestaan over de stand van zaken: ER IS NOG NIETS VERWORVEN. De rechtvaardige transitie ligt nu weer op tafel, maar we moeten alle landen bij de les houden om ervoor te zorgen dat het er niet weer af valt. Cruciaal volgende week is de steun van de Verenigde Staten. Zij hebben zich voorlopig op de achtergrond gehouden. Hopelijk zijn ze niet de knuppel die in het hoenderhok gegooid wordt. De EU ministers en de Commissie moeten zich ook blijven uitspreken over de nood aan een sociaal rechtvaardig beleid. De Belgische milieuministers, die eindelijk het huiswerk gemaakt hebben, waar we 6 jaar op gewacht hebben, weten wat hun te doen staat indien ze volgende week naar Parijs komen.

Bert De Wel

take down
the paywall
steun ons nu!