Frankrijk en Duitsland pleitten nu toch voor maatregelen die opwarming onder de 1,5 graden houden

Gastland Frankrijk en ook Duitsland steunen voor de eerste keer de oproep om de opwarming onder de 1,5 graden te houden. Hiermee scharen ze zich voor het eerst achter de eis van het Zuiden.

vrijdag 4 december 2015 11:46
Spread the love

Een temperatuurstijging boven de 1,5 graden zal leiden tot een stijging van het zeeniveau met een meter. Een honderdtal eilandstaten riskeren helemaal van de kaart geveegd te worden. En kustlanden in het Zuiden vrezen zware milieurampen.

De Duitse toponderhandelaar Jochen Flasbarth erkende op een persconferentie dat de 2 graden-grens te zwak is en dat de grens van 1,5 graden minstens moet vermeld worden in het klimaatakkoord.

Eerder had ook de Franse president Hollande in zijn openingstoespraak gewag gemaakt van de 1,5 gradengrens, ‘indien mogelijk’.

Emmanuel de Guzman, het hoofd van de Filipijnse delegatie noemde die twee uitspraken ‘een historisch moment’. De Filipijnen is één van de landen die lid zijn van de coalitie die waarschuwt dat een opwarming met 2 graden hun bevolking in gevaar brengt.

Friends of the Earth (FOE) juicht de stappen toe en roepen andere landen op om het voorbeeld van Frankrijk en Duitsland te volgen.

“Indien Frankrijk en Duitsland het serieus nemen dan moeten ze binnen Europa pushen voor een echte energietransitie en moeten ze een einde maken aan de verslaving aan fossiele brandstoffen”, zegt Sonja Meister, woordvoerder van FOE. Zo kan Europa haar fair share verplichtingen op zich nemen in de strijd tegen klimaatverandering, klinkt het.

Met alle beloftes die nu op tafel liggen tijdens de klimaattop, dreigt de temperatuur op aarde met 2,7 graden te stijgen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!