Landbouwakkers in het dorpje Newburn in het noordoosten van Engeland (WikiMedia Commons)

Landbouwindustrie vernielt bruikbaar landbouwareaal

Sinds 1975 is bijna een derde van het wereldwijde landbouwareaal – de bodemoppervlakte geschikt en toegankelijk voor het telen van voedselgewassen – verloren gegaan aan erosie. Op de klimaattop COP21 in Parijs waarschuwen wetenschappers voor rampzalige gevolgen voor de toekomstige voedselvoorziening.

donderdag 3 december 2015 12:14
Spread the love

Uit berekeningen van de Britse Universiteit van Sheffield blijkt dat bijna 33 procent van de vruchtbare landbouwgrond veel sneller verloren is gegaan dan de natuur kon aanvullen. Dat is zorgwekkend, want de vraag naar voedsel zal volgens de VN met ruim de helft toenemen tegen 2050, als tegen dan 9 miljard mensen gevoed zullen moeten worden.

Eroderende praktijken

Deze wetenschappers noemen de teloorgang van het landbouwareaal ‘catastrofaal’ en bijna onmogelijk te keren zonder grootschalige veranderingen in de manier waarop aan landbouw gedaan wordt. De huidige landbouwpraktijken – continu ploegen in combinatie met intensief gebruik van kunstmeststoffen – zijn mede-oorzaak van de degradatie.

“De erosiesnelheid op geploegde velden ligt tien tot honderd keer hoger dan het tempo waarin grond natuurlijk wordt aangevuld”, zei Duncan Cameron, hoogleraar Plant- en Bodembiologie op 2 december in een presentatie op de klimaattop COP21. “De bodem gaat snel verloren, maar wordt pas over millennia hersteld. Dat is catastrofaal, want het duurt bijna 500 jaar om een toplaag van 2,5 centimeter landbouwgrond te vormen”.

Een duurzaam model van intensieve landbouw kan de lessen uit de geschiedenis combineren met moderne technologie, stellen de onderzoekers. Er moet minder geploegd worden en er moet meer aandacht zijn voor afwisseling van gewassen en voor de rol van microben in de bodem.

Bron: Nearly 33% of Arable Soil Globally Lost Over Past 40 Years 

take down
the paywall
steun ons nu!