Laatste aanmaning – ernstige tekortkoming in zake milieupolitiek

Laatste aanmaning – ernstige tekortkoming in zake milieupolitiek

donderdag 3 december 2015 09:32
Spread the love

Geachte heer Bourgeois,
Geachte mevrouw Schauvliege,
Geachte leden van de Vlaamse regering,
 

 

Op 25 juli 2014 aanvaardde u van de volksvertegenwoordigers een contract waarin u zich ertoe verbond om uw bekwaamheden en expertises ten dienste te stellen van het volk. Zo zou u de komende vier jaar het kader scheppen om ons leven kwaliteitsvoller te maken en onze toekomst zekerder te stellen. Op verschillende terreinen schoot u hierin schromelijk te kort!

 

Hieronder volgt een beperkte opsomming van regeringsmaatregelen die een flagrante inbreuk zijn tegen uw aangenomen engagement als dienaar des volks:

  • U pleegde contractbreuk met burgers die zelf investeerden in groene energie.
  • U liet de elektriciteitsprijzen stijgen tot ongeziene hoogten. Deze hoge elektriciteitsprijs wordt vooral door gezinnen betaald, en niet door de grote bedrijven.
  • U laat toe dat bossen gerooid worden.
  • U stimuleert een hoge uitstoot van zeer kankerverwekkend fijn stof door het uitblijven van een deftig mobiliteitsplan… Jaarlijks sterven er in Vlaanderen honderden mensen ten gevolge van de uitlaatgassen van auto’s.
  • U blijft energie-inefficiënte bedrijven en vervoersmodi subsidiëren en sponsoren.

U kreeg tot 30 november ’15 om met uw partners tot een federaal klimaatakkoord te komen. U heeft gefaald! De inspanning die voortspruiten uit het akkoord van Kopenhagen zijn nochtans niets vergeleken met hetgeen er werkelijk zou moeten veranderen. Op die wijze werkt u de voortgang van de planetaire destructie in de hand. U wekt alle schijn dat u andere broodheren aan het dienen bent, dan dewelke u hebben aangesteld en betalen; het volk van het Vlaamse Gewest.

Wij stellen een ernstige vertrouwensbreuk vast. Dit is een allerlaatste verwittiging! Iedere volgende tekortkoming zal onze samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maken. Wij hopen van harte dat u zich onmiddellijk herpakt en eindelijk begint te doen waarvoor u werd aangesteld.

Hoogachtend,

De Vlaamse Bevolking

 

Bent u het met ons eens? Stuur deze mail dan alvast naar Geert Bourgeois en Joke Schauvliege

 

take down
the paywall
steun ons nu!