El Nino 2015

El Nino 2015

donderdag 3 december 2015 14:07
Spread the love

Momenteel vindt het begin plaats van wat weleens een nieuwe grote stap kan worden in de verandering van ons klimaat. De afgelopen vijftien jaar is warmte zich gaan ophopen in de oceanen, wat de opwarming van onze atmosfeer een beetje heeft vertraagd, en wat op termijn zal worden teruggegeven aan de atmosfeer tijdens een El Nino. Er is zich momenteel een El Nino aan het opbouwen die de zware versie van 1997/1998 (die de temperatuur van de aarde naar een nieuw niveau tilde, waarbij tienduizenden mensen stierven – vooral in het Zuiden – en ruim 90 miljard euro schade werd veroorzaakt) zou gaan overtreffen, en volgens sommige maatstaven nu al de sterkste is die ooit is gemeten. Alle warmte die de afgelopen vijftien jaar de oceanen in is gegaan, zal nu in een klap de atmosfeer in worden gegooid.

Enkele effecten zijn momenteel al merkbaar, met misschien wel het meest tragische de gigantische bosbranden in Indonesië, door The Guardian ‘de ergste klimaatramp van het jaar’ genoemd, door alle andere westerse media vrijwel genegeerd. Stukken bos worden al jaren illegaal in brand gestoken om plaats vrij te maken voor palmolieproductie, volgens bronnen van The Guardian voor onder andere Unilever, Nestlé en Starbucks, maar door de extreme droogte en hitte vanwege deze El Nino geraken deze bosbranden momenteel ongecontroleerd en breiden zich uit. Bijna een miljoen Indonesiërs hebben ademhalingsproblemen opgelopen door de rook, en ook omringende landen ondervinden grote hinder. De bosbranden maken de palmolie-industrie in Indonesië in een klap vervuilender dan de gehele industrie van de VS bijeen, met emissies die in korte tijd boven de jaarlijkse emissies van economieën als Japan en het Verenigd Koninkrijk geraken.

Kleinere rampen vinden plaats in India, waar een door El Nino vertraagde en daardoor extreem sterke moesson voor mogelijk 2000 doden heeft gezorgd, en in Mexico en de VS, waar extreem weer dat wordt geweten aan El Nino al verschillende levens heeft gekost. Koraal – dat naar schatting de helft van het leven in de oceanen herbergt – is massaal gaan verbleken in de Stille Oceaan. Verwacht wordt dat dit maar het begin is en er nog meer effecten zullen volgen.

Los van lokale effecten heeft de totale opwarming een gigantische boost gekregen het afgelopen jaar. Terwijl men tot 2013 sprak over 0.8 graden Celsius boven pre-industriële tijden (rond het jaar 1800), passeerde de aarde met 2014 (toen al El Nino-achtige effecten merkbaar waren) nog net niet de grens van 0.9C en stevent de aarde nu al af op 1C voor het einde van dit jaar.

In principe horen El Nino-evenementen lokale pieken te zijn en zou de aarde na 2015 dus weer kunnen afkoelen, naar 0.8C, als alle warmte zich terug ophoopt in de oceanen. Na de super-El Nino van 1997/1998 is dit echter niet gebeurd (en er zijn sindsdien nota bene verschillende jaren geweest die warmer waren dan 1998 zelf) terwijl er geen El Nino’s plaatsvonden. De reden hiervoor is evident: de temperatuur van de Aarde wordt gedurende dat jaar weliswaar warmer dan gemiddeld, maar ‘het gemiddelde’ gaat elk jaar ook omhoog.Enkele jaren nadat de El Nino plaatsvond, is de temperatuur van dat jaar dus op zich al niet meer dan een gemiddelde. Super-El Nino-jaar 1998 is, vergeleken met ‘moderne maatstaven’, een heel erg gemiddeld jaar te noemen.

Ook het jaar 2015 zal, ondanks dat het nu records gaat verpulveren, eveneens over enkele jaren ‘de norm’ gaan worden.

take down
the paywall
steun ons nu!