Illustratie: Mathijs Hendrix

Lobbyen en greenwashing tijdens de COP21

Hoe proberen de grote vervuilende bedrijven een vinger in de pap te hebben tijdens de klimaattop en hoe proberen ze hun vieze vitrine op te poetsen? Dat kwamen we te weten tijdens de lobbywandeling door hartje Parijs georganiseerd door Corporate Europe Observatory, een groep die onderzoek doet naar lobbypraktijken van grote bedrijven.

dinsdag 1 december 2015 10:14
Spread the love
Gewoonlijk organiseert Corporate Europe  Observatory deze lobbywandelingen in hun thuisbasis Brussel. Je komt tijdens de tour meer te weten over de twijfelachtige lobbygroepen die zich achter de gevels van anonieme kantoren schuilen én maakt kennis met de technieken die ze gebruiken om de Europese Commissie te beïnvloeden. 

De pr-technieken van deze lobbykantoren zijn heel divers: officiële bezoeken, recepties, etentjes, technisch en juridisch advies aan beleidsmakers over specifieke topics. Maar ook het opzetten van schaduw-ngo’s, nepdenktanks die onderzoekjes produceren of reclamecampagnes. Allemaal technieken om de publieke opinie rond een onderwerp te beïnvloeden. Zo krijgen politici uit verschillende hoeken dezelfde boodschap. En denken ze dat dit de publieke opinie is.

Naar aanleiding van de COP 21 wandelen we langs een aantal sponsors van de klimaattop. Hun financiële steun heeft maar één doel, hun imago oppoetsen, Greenwashing dus.

 David Pacoe van Corporate Europe wacht ons niet ver van het centrum van Parijs op. Klaar voor een tocht langs de hotspots.
Onze eerste stop is EDF (Électricité de France), het tweede grootste energiebedrijf van Europa. De security keek ons vijandig aan en dreigt de politie erbij te halen als we de oprit niet verlaten. De rest van de verhaal krijgen we op het voetpad.  

EDF is voor 84 procent in handen van de overheid en heeft zowel kerncentrales als steenkoolcentrales in Frankrijk en in het buitenland. Als officiële sponsor van de COP21 hebben ze een hele campagne opgezet om zich te profileren als low-carbon en ‘schone energie’ bedrijf.  Maar net als Electrabel in België zit EDF ook met oude kerncentrales die zwaar gesubisidiëerd worden met belastingsgeld dat niet naar hernieuwbare energie gaat. Hun pr-bedrijf heeft zelfs een campagne opgezet waarbij werknemers naast de kerncentrales poseren om verbondenheid te creëren met andere arbeiders. 
EDF is een fossiele brandstof-gigant die in de top 20 van de meest vervuilende energiebedrijven in de wereld staat. Samen met GDF Suez staan ze garant voor de helft van de uitstoot van heel Frankrijk. Met 16 steenkoolcentrales in de wereld, waarvan sommigen tot de meest vervuilende van Europa behoren. Ze zijn erin geslaagd om via hun lobbywerk in Engeland en Polen de oude centrales open te houden.

 

Ze claimen honderd procent schone energie met hun  kerncentrales maar de commissie voor ethische reclame heeft hun campagne al veroordeeld als misleidend. De ontginning van uranium is vervuilender dan het gebruik van fossiele brandstoffen. Los van de risico’s en het afval, zo leren we.

Maar desondanks mag EDF het logo van COP21 gebruiken voor haar geplande nevenevenementen als klimaatvriendelijk bedrijf.  Net als de andere energiereuzen is EDF bevreesd voor hernieuwbare energie en lokale producenten. Ze willen vooral hun eigen positie versterken.

Onze volgende afspraak is de Japanse ambassade,  een voorbeeld van onderhandelingen die al lang voor de COP startten.
Japan is een van de grootste sponsors van koolcentrales, zeker na de ramp in Fukushima. ze zorgen wereldwijd voor een vierde van alle subsidies in steenkool en investeerden meer dan 20 miljard in steenkoolmijnen tussen 2007 en 2014. Japan heeft samen met de EU klacht aangespannen tegen Ontario (Canada) tegen een lokaal programma dat windmolens en zonne-energie ondersteunt. Japan heeft zich trouwens ook teruggetrokken uit het Kyoto-akkoord dat notabene in Japan was afgesloten.
Daarna trekken we naar het Centrum voor niet-conventionele energie, opgericht door een coalitie van bedrijven waaronder Total, Engie, Solvay en Suez. Doel van die coalitie is om te lobbyen voor schaliegas. Frankrijk heeft heel wat schaliegas en de bedrijven staan te popelen om die te ontginnen maar door hevig protest is er een ban gekomen op schaliegas in 2011. De bedrijven hopen met dit centrum onderzoeken te creëren om de publieke opinie te veranderen.

We passeren verder nog langs tal van bedrijven met telkens een zelfde verhaal. Vervuilend of investerend in vervuilende productie (agro-industrie of energie), maar allemaal doen ze hun uiterste best om een zo schoon mogelijk imago in de vitrine te zetten.

De greenwashers zijn het hart van de VN-top. Bedrijven zoals Engie, EDF, Dow, autobouwers als Renault, Nissan, Volkswagen, Air France en zelfs BNP. Ze sponsoren niet aleen de COP21 maar organiseren bovendien ook zelf een event dat Solutions COP21 heet en het COP21-logo draagt. Dit tot grote verontwaardiging van heel wat sociale bewegingen.

De sponsoring van een event als COP21 is volgens Pascoe maar een tip van de ijsberg, de beïnvloeding gaat veel verder zoals we gezien hebben, het toont alleen aan hoe trots overheden wel zijn over hun relaties met de grootste bedrijven.

Meer info over de LOBBYTOURS tijdens de COP21

Meer info over het greenwashing event SOLUTIONS COP21 

 

 

 

 
 

 

 

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!