Open brief -

Verenigingen betuigen solidariteit en medeleven voor slachtoffers

Naar aanleiding van de bloedige terreuraanslagen in Parijs, verklaren wij namens alle verenigingsleden onze grootste afkeuring en verwerping van deze terreuraanvallen en veroordelen we met klem de daders achter deze terreuraanslag. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, de getroffen families , nabestaanden en de gehele Franse samenleving aan wie wij onze solidariteit en medeleven betuigen.

maandag 16 november 2015 16:44
Spread the love

Gewelddadig extremisme heeft haar onmenselijk gelaat weer eens tentoon gesteld en heeft met deze aanslagen getracht om haar lelijke gelaat te verkopen aan de superdiverse, tolerante pluralistische samenlevingen in het Westen. 

Dat de barbarij van IS niet een bepaalde groep mensen viseert, maar het op de gehele mensheid gemunt heeft blijkt uit haar andere recente wreedzuchtige  slachtpartijen en misdaden tegen de menselijkheid in Turkije, Libanon en uiteraard vooral in de regio waar ze haar vermeende staat heeft gevestigd. 

De motieven die ten grondslag liggen aan dergelijke gruwel zijn zonneklaar. De haat, wrok en gevoelloosheid is de wederkerende constante in al haar barbaarse terreurdaden. 

De slachtoffers hebben vele gedaantes en dragen allen verschillende geloofsovertuigingen en cultuur met zich mee. 

De inborst van een pluralistische Europese samenleving is er een die gestoeld is op universele waarden zoals, mensenrechten,  vrijheid, gelijkheid, tolerantie, verdraagzaamheid en (religieuze) verscheidenheid. Die inborst is sedert decennia verkrampt en in die staat zien gewelddadige extremisten een opportuniteit om haar volledig te splijten door het creëren van angst, polarisatie en haat. 

Zij die de barbarij van IS ontvluchten stuiten daardoor op meer drempels dan voorheen en bruggenbouwers van verschillende geloofsgemeenschappen zien barsten ontstaan in de gezamenlijke  brug. 

Wij zeggen als verenigingen volmondig neen aan de boodschap van terroristen, neen aan de polemiek en diegenen die het angstklimaat wensen uit te buiten. Wij zullen ons blijven inschrijven in ons samenlevingsmodel en het project van de toekomst. Wij zullen onverminderd blijven vasthouden aan de humanitaire grondbeginselen van de islam en reiken de hand toe naar eenieder die samen met ons één dam wil vormen tegen het gewelddadig extremisme en sektarisme.

Ondertekend door:

  • – Platform van Vlaamse imams
  • – UMIVO (Unie van moskeeën en islamitische verenigingen in Oost-Vlaanderen)
  • – LMIOPA (Liga van moskeeën en islamitische organisaties in provincie Antwerpen)
  • – VGM (Vereniging van Gentse moskeeën)
  • – Thinkout
  • – Unie van Turkse verenigingen
  • – Turkse unie van België

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!