Interlevens- beschouwelijke Dialoog veroordeelt de aanslagen in Parijs
Open brief -

Interlevens- beschouwelijke Dialoog veroordeelt de aanslagen in Parijs

Naar aanleiding van de bloedige aanslagen in Parijs leggen de leden van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog en de voorzitter van het Platform van Vlaamse imams de volgende gemeenschappelijke verklaring af.

maandag 16 november 2015 14:33
Spread the love

Wij hebben met afschuw en ontzetting kennis genomen van de afgrijselijke terreuraanslagen in Parijs op vrijdag 13 november 2015. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, de getroffen families en de Franse samenleving. Na de aanslagen van januari van dit jaar wordt Frankrijk opnieuw in diepe rouw gedompeld, zoals recentelijk ook andere landen. Met deze zoveelste aanslag is opnieuw onschuldig bloed vergoten.

Wij veroordelen resoluut en krachtig deze barbaarse terreur en elke vorm van haat en geweld die de menselijke waardigheid en de fundamenten van onze Westerse samenleving beogen te vernietigen. Wij verzetten ons des te meer tegen haat en geweld gepleegd in naam van welke religieuze of ideologische overtuiging dan ook. 

Wij ondersteunen iedereen die waar ook ter wereld, ongeacht de verschillen tussen godsdiensten en levensbeschouwingen, wil bijdragen aan een vreedzame, menswaardige en zorgzame samenleving waarin plaats is voor iedereen, ongeacht zijn ideologische, religieuze, etnische of sociale achtergrond. 

Wij herhalen de basisprincipes van de democratische rechtsstaat die de hoeksteen zijn van onze Europese samenlevingen, en die wij ten volle onderschrijven: vrijheid, gelijkheid, tolerantie en respect, verdraagzaamheid en legaliteit. Deze basisprincipes moeten we meer dan ooit verdedigen en uitdragen.

Wij roepen iedereen op zich te verzetten tegen de logica van de terreur, door een ondubbelzinnig engagement voor de opbouw van het vredevol samenleven in vrijheid, dialoog en respect voor elkaar, als moslims, joden, christenen, andersgelovigen of niet-gelovige humanisten.

Wraak en vijandschap bieden hoop noch perspectief. Alleen dialoog en vrede zijn bouwstenen voor de toekomst. Aan die toekomst moeten we samen bouwen, met vereende krachten, elke dag opnieuw.

Gent, 16 november 2015

Namens het Platform van Vlaamse Imams,

Imam Khalid Benhaddou, voorzitter

Namens de Anglicaanse eredienst,

The Revd Stephen Murray, vicepresident van het Centraal Comité van de Anglicaanse eredienst in België

Namens de Israëlitische eredienst,

De heer Philippe Markiewicz, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België

Namens de Islamitische eredienst,

De heer Mohamed Achaibi, ondervoorzitter Executief van de Moslims van België

De heer Mehmet Ustun, voorzitter van de Erkende instantie, Vzw Centrum Islamonderwijs Vlaanderen

De heer Taher Toujgani, voorzitter Raad van Moslimtheologen, Executief van de Moslims van België

Namens de Katholieke eredienst,

Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent

Namens de Orthodoxe eredienst,

Metropoliet Athenagoras Peckstadt

Namens de Protestants-Evangelische eredienst,

Dr. Geert Lorein, voorzitter Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België

Ds. Steven Fuite, voorzitter van de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Namens het Vrijzinnig humanisme,

De heer Sylvain Peeters, voorzitter van deMens.nu, covoorzitter van de Centraal Vrijzinnige Raad

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!