The Climate Miles op weg naar Parijs

De klimaattop van Parijs komt dichterbij. Wereldwijd wordt er gemobiliseerd om deze conferentie aan te grijpen om als burger, bedrijf of organisatie een signaal richting beleidsmakers te sturen. Ook Urgenda – de stichting die de Nederlandse Klimaatzaak tegen de overheid won – wil dat de oorzaken van klimaatverandering aangepakt worden. En dat doen ze met een wandeling, The Climate Miles. Van 1 to 29 november van Utrecht naar Parijs. Zondagochtend vertrokken de wandelaars vanuit Antwerpen.

zondag 8 november 2015 17:24
Spread the love
Directrice Marjan Minnesma van Urgenda is op 1 november te voet vertrokken vanuit Utrecht om op 29 november in Parijs toe te komen. Elke dag wandelen er speciale gasten met haar mee.

Op zondagochtend vertrokt de wandeling vanuit Antwerpen (Centraal Station) richting Mechelen. Verschillende oprichters van Klimaatzaak wandelen een stuk mee met Marjan en Urgenda. Iedereen kan meewandelen en bepaalt zelf hoe ver hij/zij mee wandelt.

Marjan Minnesma gaf op 10 oktober een erg verhelderende presentatie over de Nederlandse Klimaatzaak.

De volledige route en info over The Climate Miles kan je hier bekijken.

take down
the paywall
steun ons nu!