Creative Commons: MV Jantzen, 2010

Scholieren onvoldoende op de hoogte van klimaatverandering

De lerarenorganisatie Oproep voor een democratische school (Ovds) heeft onlangs de resultaten van haar enquête over de kennis bij de scholieren rond klimaatverandering en fossiele brandstof bekend gemaakt. Volgens Ovds is de kennis daarrond zeer beperkt bij de meerderheid van de ondervraagden en dit vooral in het beroepsonderwijs. Ovds wil dat er dringend werk gemaakt word van het opnemen van de klimaatproblematiek in de eindtermen voor alle leerlingen.

donderdag 29 oktober 2015 15:27
Spread the love

De enquête, die wil nagaan in welke mate leerlingen geïnformeerd worden op school over de klimaatverandering en de uitputting van fossiele energiebronnen en hernieuwbare energie, werd in in mei 2015 afgenomen bij 3200 leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs van zowel Vlaamse als Franstalige scholen 

Uit het onderzoek blijkt dat er vooral bij scholieren uit het ASO meer kennis is omtrent klimaat dan bij leerlingen in het BSO. En in het Vlaamse onderwijs er ook iets meer aandacht voor dan in het Franstalig onderwijs.

Herman Reynders van Ovds werkte mee aan het onderzoek. “In het beroepsonderwijs heb je het project algemene vakken maar de keuze van soort projecten bepaald de mate waarover scholieren iets opsteken. Men gaat er vaak vanuit dat de leerlingen in BSO niet geïnteresseerd zijn in onderwerpen als klimaat en focust zich meer op onderwerpen die aansluiten op het beroep. Ook in de eindtermen blijft men er vaag over”, aldus Reynders.

Kritische burgers

“Wij zijn als Ovds voorstander van het vormen van kritische burgers. En het onderwijs moet alle leerlingen, ongeacht het beroep dat ze later zullen uitvoeren, de wereld leren begrijpen. Zo moet een scholier die bijvoorbeeld voor metser studeert ook geïnformeerd worden over klimaatverandering en de uitputting van onze fossiele brandstoffen en de urgentie van transitie”, vindt Reynders.

“We hebben ook al reacties gehad op ons onderzoek vanuit de lerarenopleiding. Vroeger werd daar weinig aandacht aan besteed maar de laatste jaren is dat veranderd en komt klimaat er meer aan bod. Eén van hun suggesties is om een speciaal vak Klimaat te ontwikkelen over de jaren heen, waarbij in elk jaar uitgewerkt word welke kennis rond klimaat aan de leerlingen kan meegegeven worden”, vertelt Reynders.

Klimaatverandering in eindtermen

Ovds wil dat klimaatverandering en transitie meer nadruk krijgen in de eindtermen. “Het is tenslotte één van de grootste maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomt”, klinkt het.

Rechtstreeks contact met de minister van onderwijs hebben ze nog niet gehad maar volgen Herman Reynders was er een medewerker van het ministerie van onderwijs in de zaal bij de toelichting van de resultaten van de enquête die achteraf de rapporten opvroeg.  

“Maar het lijkt wel alsof het klimaatprobleem in de politieke wereld nog niet goed is doorgedrongen. Zeker als je kijkt naar het niveau van de discussie die zich tussen de Belgische regeringen afspeelt dan zie je dat de urgentie om er iets aan te doen toch maar op de tweede plaats lijkt te komen”, besluit Reyders.

 

Op zaterdag 14 november kan u meer vernemen over dit onderzoek tijdends het evenement: “de acht uren voor de democratische school” van Ovds.

take down
the paywall
steun ons nu!