Verwoesting na een tropische orkaan in Samoa in september 2009 (un.org)

Azië en Stille Oceaan lijden hardst onder natuurrampen

Azië en de Stille Oceaan blijven wereldwijd het meest kwetsbaar voor natuurrampen. Het risico van rampen zal nog toenemen als noodzakelijke actie uitblijft, stelt de VN in zijn recentste jaarrapport over de regio.

woensdag 28 oktober 2015 15:09
Spread the love

In zijn Asia Pacific Disaster Report 2015 – Disasters Without Borders illustreert de Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Stille Oceaan van de VN (ESCAP) de omvang van de schade door natuurrampen in de regio. Alleen al sinds 2005 had deze regio te maken met meer dan 1600 natuurrampen. Dat is 40 procent van het wereldwijde totaal in die periode. Deze rampen kostten een half miljoen mensenlevens. Nog eens 1,4 miljard mensen leden op andere wijze schade van deze natuurrampen.

De regio kreeg in dezelfde periode ook te maken met economische schade van meer dan 451 miljard euro, 45 procent van de wereldwijde schade door natuurrampen. Als de huidige trends doorzetten, zal het verlies voor de regio tegen 2030 gemiddeld 144 miljard euro per jaar bedragen.

ESCAP-directeur Shamshad Akhtar merkt op dat dit de ontwikkeling in de regio ondermijnt. In Nepal bijvoorbeeld, vielen in april 9.000 doden bij een aardbeving die ook een half miljoen huizen vernielde. De economische schade voor het land liep op tot een derde van het bruto binnenlandse product. Deze verwoesting hindert de verdere ontwikkeling van het land. “Het is een grote zorg dat dit soort rampen steeds vaker voorkomen, groter zijn en ook intenser”, zegt Akhtar.

Droogte

Het rapport wijst verder op het grensoverschrijdende karakter van rampen in de regio. Azië en de Stille Oceaan worden doorsneden door twee actieve seismologische breuklijnen en drie grote oceanen die nationale grenzen ver overschrijden.

David O’Connor van het VN-Departement voor Economische en Sociale Zaken (DESA), wijst droogte aan als een van de meest verwoestende problemen voor de regio. “Droogte wordt niet altijd met Azië geassocieerd”, zegt hij. Deze “vergeten ramp” heeft sinds de jaren 1970 impact gehad op de levens van 1,6 miljard mensen in Azië en de Stille Oceaan. Met name arme boeren zijn zeer kwetsbaar voor dergelijke rampen.

De risico’s nemen nog toe door economische groei, een groeiende bevolking, aangroeiende steden en de gevolgen hiervan voor het milieu. Het ESCAP-rapport The State of Asian and Pacific Cities 2015: Urban transformations Shifting from quantity to quality stelt dat bijna de helft van de bevolking in de regio momenteel in steden leeft. In 2050 zal dat naar verwachting twee derde zijn. Dat zal het uiterste vragen van de steden die nu al de bevolkingsgroei nauwelijks aankunnen. Met name de armste inwoners zijn zeer kwetsbaar voor overstromingen en landverschuivingen.

Volgens Akhtar is er een fundamenteel andere denkwijze nodig bij overheden over de aanpak van natuurrampen. “Zij voeren nu nog vaak een kortzichtige politiek, waarbij de nadruk ligt op noodhulp en minder op aanpassing, verzachting van de effecten van de klimaatverandering en goede voorbereiding.”

Om de risico’s van rampen te verkleinen, zijn meer waarschuwingssystemen nodig. Ook moeten landen samenwerken op het gebied van technologie, informatie en expertise, zo staat in het rapport. Hoewel sommige landen deze onderwerpen al hebben opgenomen in hun nationale plannen, zijn er nog belangrijke hiaten in met name de armere landen die een hoog risico lopen.

Bron: Asia-Pacific Most Disaster-Prone Region, Says New Study

 

take down
the paywall
steun ons nu!