Schaam je Europa, doe iets aan het vluchtelingenprobleem!

Schaam je Europa, doe iets aan het vluchtelingenprobleem!

donderdag 22 oktober 2015 17:45
Spread the loveVluchtelingen aan de grens. foto afp

 

Open brief aan de politici in Europa

De dagelijkse beelden en verslagen in de media, over de ellende die de vluchtelingen moeten ondergaan, worden steeds maar schokkender. Men zou denken dat een mens aan die beelden gewoon geraakt. Neen! Een beschaafd persoon kan daar niet aan gewoon worden, daarvoor is de toestand te dramatisch. Ik zou het willen uitschreeuwen: “dames en heren politici in Europa, besef je goed wat er gebeurt? Mensen vluchten voor oorlog en geweld en worden door hun medemensen terug de ellende ingestuurd of minstens voor de prikkeldraad tegen gehouden. Daar moeten mannen, vrouwen en kinderen in de modder maar creperen… Beseffen jullie waar je mee bezig bent?…”

Uit de houding van vele Europese politici moeten we spijtig genoeg concluderen dat zij daar niet wakker van liggen. Hun houding is onmenselijk en wraakroepend.
Grote woorden ja, maar ik ben dan ook zeer kwaad, gefrustreerd en vol onbegrip.
Ja maar, kan men opwerpen, het zijn maar enkele landen die met geweld de vluchtelingen tegen houden en hen daardoor die ellende bezorgen. Dat is juist, maar Europa, en dus alle landen van de Europese gemeenschap, laten dit wel gebeuren. Sommigen politici, ook bij ons, vinden het zelfs o.k. Dat men vluchtelingen tegenhoudt en terugstuurt in plaats van ze op een menselijke manier op te vangen. Zo worden ze niet geconfronteerd met de miserie van de vluchtelingen en met de problemen van opvang.

Zij kunnen nochtans een halt toeroepen aan deze onmenselijke situaties, maar doen het niet.

Wat een verschil in de aanpak van Europa tegenover landen die de mensenrechten met de voeten treden of die de economische of financiële regels niet volgen. In het laatste geval spreekt men van een “Grexit” of van andere zware maatregelen.
Men plaatst die landen dan onder curatele en gaat desnoods ter plaatse om orde op zaken te stellen.

Nu het gaat om menselijke drama’s, om mensenrechten, om menselijke drama’s veroorzaakt door leden van de EU, nu komt er geen enkele sanctie van datzelfde Europa. Woorden van afkeuring, dat wel, maar daar stopt het dan ook mee.
De landen van dit Europa, zijn daardoor verantwoordelijk voor deze vluchtelingencrisis en de daaruit vloeiende afschuwelijke toestanden.

Zij zijn verantwoordelijk omwille van schuldig verzuim om de vluchtelingen op een menswaardige manier op te vangen, en niet alleen daarom. Wie levert er wapens aan de rebellen, aan Saoedi-Arabië en Israël en vele andere partijen die in gewapende conflicten betrokken zijn en die internationale verdragen en mensenrechten aan hun laars lappen? Wie blijft er zakendoen en handjes schudden met de leiders van deze staten? Wie stelt economische belangen boven mensenrechten?

Denken de politici werkelijk dat burgers niet door hebben dat zo’n politiek in Syrië, Irak, Palestina en gans het Midden Oosten, de oorzaak is van deze vluchtelingencrisis. Dan komen janken dat er mensen vluchten is wel hypocriet.

Vele politici vinden menselijkheid hier niet op zijn plaats en verschuilen zich achter honderdeneen excuses. Sommige politici, partijen en regeringsleden in Europa schermen met een vals bezwaar: “de vluchtelingen gaan onze identiteit en christelijke waarden aantasten.”
Deze politici zijn volgens mij even radicaal als sommige moslims die we hun radicalisme verwijten.
Hen wil ik antwoorden met de woorden van de bisschoppen in hun verklaring van 12 okt 2015.

Onze eerste zorg als burger en als christenen, zal altijd onthaal zijn, ongeacht de persoon die aanklopt..…”

“Onze eerste aandacht zal altijd de waardigheid van de persoon zijn die voor ons staat … Op dit punt kunnen wij als Kerk niet wijken. Nooit kunnen onze eerste vragen uitmonden in voorwaarden die anderen beangstigen of die uit angst voorkomen. Er kan geen sprake zijn van een ‘muur’ tussen de andere en mij, ook al verschillen we op bepaalde punten….” De geschiedenis zal volgens mij onverbiddelijk zijn in haar oordeel over de huidige politieke klasse. Men zal dit keer niet kunnen zeggen “dat wisten we niet”. Zijn alle politici dan slecht en zonder geweten? Neen, maar velen vinden de belangen van de partij en van zichzelf belangrijker dan menselijkheid tegenover vreemdelingen. Sommigen zijn ook te laf om hun nek uit te steken.
Tijdens de crisis met Griekenland had ik niet veel sympathie voor Angela Merkel. Dit is gekeerd omwille van haar houding in deze vluchtelingencrisis. Haar uitspraken dat vluchtelingen welkom zijn worden aanzien als naïef. Het is nochtans puur menselijkheid. Zij wist dat dit haar door velen, andere politici en kiezers, niet in dank zou worden afgenomen. Toch blijft ze zich verder inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Natuurlijk kunnen enkele landen al die vluchtelingen niet opvangen. Europa kan dat wel als elk land zich gewoon gedraagt als een beschaafd land.

Met een menselijke en solidaire instelling en een correcte en goed georganiseerde spreiding van de vluchtelingen, zou er geen probleem zijn van opvang.
Dan zouden de Europese landen, bussen, treinen en vliegtuigen kunnen inzetten om vluchtelingen te gaan ophalen in die Europese landen waar de mensen massaal toestromen.

Dan zouden de vluchtelingen, waaronder vele vrouwen en kinderen, die lijdensweg niet hoeven af te leggen. En nog veel beter, als Europa zou zorgen dat er een diplomatieke oplossing komt, en de wapens zouden zwijgen, dan zouden al deze mensen uit Syrië bijvoorbeeld, niet verplicht zijn om te vluchten. Dan zouden ze in eigen land en veilig onderkomen vinden en een leven van hoop.
Is dat mogelijk? Natuurlijk en dit is niet zo maar een bewering. Het vergt wel politieke wil en politieke moed, en die ontbreekt. Er zijn geen rationele argumenten om het niet te doen.
Het meest gehoorde argument is dat er teveel vluchtelingen komen om te kunnen opvangen.
Dat is niet zo, het gaat nog steeds over beheersbare getallen.
Iemand met een klare kijk op het wereldgebeuren, namelijk de VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon, heeft onlangs nog opgeroepen de vluchtelingen en migranten met waardigheid en respect te behandelen.

“Er is geen crisis over aantallen, eerder een crisis van medeleven”, zei Ban volgens zijn woordvoerder in Rome. “We zijn één familie, en het is tijd voor wereldwijde solidariteit”.

Velen met mij zijn beschaamd burger te zijn van dit Europa. De houding van vele Europese politici is onmenselijk. De houding van Europa is beschamend, een democratie en zogezegd beschaafd en ontwikkeld Europa onwaardig. En dan maar de les spellen aan de nieuwkomers en spreken over het respecteren van onze waarden …. Schaam je Europa en doe iets aan deze vluchtelingencrisis! Is dat mogelijk, ja! Is dat moeilijk, ja, maar er is genoeg solidariteit en organisatorisch talent aanwezig in elk land. Doe ook een beroep op bedrijven en vrijwilligers en het zal wel lukken.

Als deze vluchtelingencrisis voortduurt zal dit voor Europa nog een bijkomend nadelig gevolg hebben. Vele burgers zullen zich afkeren van de huidige politici en hun partijen. Zij zullen kiezen voor extreem rechts die met populisme en de angst voor de vluchtelingen, de kiezer in haar netten zal strikken. Daar heb ik angst voor, niet voor de vluchtelingen.
Men zal de opgang van extreem rechts niet kunnen voorkomen door de vluchtelingen niet op te vangen of door mee te huilen met anti-vreemdelingenpartijen.
Er is maar een oplossing: zorg voor een diplomatieke oplossing in het Midden-Oosten en vang ondertussen de vluchtelingen op met een groot hart.
De vluchtelingen hebben recht op menselijkheid en solidariteit. Dit zal uiteindelijk ook de Europese burgers ten goede komen.

Pol Van Camp
ex-voorzitter
www.rechtopmigratie.be

take down
the paywall
steun ons nu!