Gezonde kinderen, gezonde moeders, voor velen nog geen evidentie (blackchildrentriumphs.com/)

Millenniumdoel-stellingen kind- en moederzorg niet bereikt

Alleen Cambodja, Eritrea, Nepal en Rwanda, halen de VN-Millenniumdoelstellingen voor moeder- en kindersterfte. Dit waren twee van de doelstellingen die de VN had afgesproken om in de periode 2000-2015 wereldwijd te bereiken.

donderdag 22 oktober 2015 14:53
Spread the love

Kindersterfte moest tussen 2000 en 2015 met twee derde verminderd zijn. Moedersterfte moest met drie kwart afgenomen zijn tegen 2015. Dat is alleen het geval in Cambodja, Eritrea, Nepal en Rwanda. Dat blijkt uit het VN-rapport A Decade of Tracking Progress for Maternal, Newborn and Child Survival. The 2015 Report.
Hoewel moeder- en kindersterfte aanzienlijk zijn afgenomen in de afgelopen twintig jaar, zijn gerelateerde doelstellingen grotendeels niet gehaald, blijkt uit de VN-studie. Die bevat rapporten uit 75 landen die samen goed zijn voor meer dan 95 procent van de wereldwijde moeder- en kindersterfte. De sterfte van kinderen jonger dan vijf jaar en de moedersterfte is sinds 1990 gehalveerd. Het lukte echter alleen Cambodja, Eritrea, Nepal en Rwanda om de nog hogere VN-Milleniumdoelstellingen te halen.

 

“Los van de successen, ligt er nog een groot pakket onafgemaakte zaken: ongewenste zwangerschappen, te vroeg geboren baby’s, ongevaccineerde kinderen, chronische ondervoeding en onbehandelde ziekten”, zegt Graça Machel, voorzitter van het Partnership for Maternal, Newborn and Child Health. Door ongelijkheid hebben veel mensen geen toegang tot basiszorg en sterven er miljoenen mensen onnodig.

Ondervoeding blijft voornaamste oorzaak

Zorg voor pasgeborenen, goede voeding en controle blijven belangrijke uitdagingen. Volgens de VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stierven in 2015 bijna 6 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar. Pasgeborenen maken 45 procent van deze sterfgevallen uit. In bijna de helft van deze gevallen kon de dood van het kind toegeschreven worden aan ondervoeding. In meer dan de helft van de onderzochte landen had 30 procent van de kinderen jonger dan vijf jaar een groeiachterstand.

Ondanks een afname van de moedersterfte met bijna 50 procent in twintig jaar tijd, blijft het probleem hardnekkig in ontwikkelingslanden. De afname gaat de laatste jaren ook minder snel, met gemiddeld 2,6 procent per jaar. Dat is veel minder dan de 5,5 procent die nodig was om de VN-Milleniumdoelstelling voor moedersterfte te halen.

Tussen 2003 en 2009 was moedersterfte in de meeste gevallen een gevolg van bloedingen en aandoeningen als gevolg van te hoge bloeddruk. Deze sterfgevallen hadden makkelijk voorkomen kunnen worden met eenvoudige interventies op het gebied van pre- en postnatale zorg en voeding.

Deze lessen van de afgelopen twintig jaar zijn belangrijk voor de verwezenlijking van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), de opvolgers van de MDG’s, zo staat in het rapport. Ook de SDG’s richten zich op het terugdringen van de moeder- en kindersterfte en het bieden van seksuele gezondheidszorg.

Bronnen: 

Countdown to 2015

MDGs on Maternal and Child Survival Left “Unfulfilled,” says Countdown to 2015

take down
the paywall
steun ons nu!