(illegal-loging.info)

EU krijgt geen vat op verkoop illegaal hout

Pogingen van de EU om illegaal gekapt hout te weren, falen jammerlijk volgens de Europese Rekenkamer. Het EU-beleid is volgens de controleurs "slecht ontworpen, slecht uitgevoerd en grotendeels ineffectief."

donderdag 22 oktober 2015 14:09
Spread the love

Door gebrekkige wetgeving in Griekenland, Hongarije, Roemenië en Spanje, komen er nog steeds grote hoeveelheden illegaal gekapt hout Europa binnen. Deze landen hebben wel de EU- richtlijnen aangenomen, maar deze niet volledig geïmplementeerd.

“De EU moet eerst haar eigen huis op orde krijgen en een voorbeeld worden als het gaat om de aanpak van illegale houtkap en handel in illegaal gekapt hout”, zegt Karel Pinxten, lid van de Europese Rekenkamer.

In 2003 lanceerde de EU een actieplan tegen illegale houtkap. In de daaropvolgende tien jaar ging 300 miljoen euro naar 35 landen om dit actieplan vorm te geven. De resultaten zijn echter pover, stelt de Europese Rekenkamer.

Twee landen, Indonesië en Ghana, hebben belangrijke stappen gezet in de richting van een volledige vergunningverlening voor hun hout. Over het algemeen is de voortgang echter “zeer traag en worstelen veel landen met het verwijderen van de obstakels voor behoorlijk bestuur.”

Illegale houtkap wordt verantwoordelijk gesteld voor één vijfde van de uitstoot van gassen die het broeikaseffect veroorzaken. Dat is meer dan alle vliegtuigen, schepen, auto’s en treinen samen.

Deze praktijk is bovendien een rechtstreekse bedreiging voor de biodiversiteit van de planeet en voor autochtone volkeren die van de bossen afhangen voor hun levensvoorziening. Bescherming van bossen is de meest efficiënte manier om het milieu te helpen, stellen de auteurs van het rapport.

Bronnen:

Special Report on EU Illegal Logging

Europe failing to clamp down on illegal logging, report warns

take down
the paywall
steun ons nu!