Een Afrikaans meisje prijst de zesde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de VN tot 2030 aan: Toegang tot zuiver water en sanitair (WaterAid)

Water marginaal onderwerp op klimaatconferentie COP21 Parijs

Voor de rol van water is in de aanloop naar de COP-21-klimaatconferentie in Parijs te weinig ruimte, klagen betrokken organisaties. Vooral het terugdringen van de CO2-uitstoot bepaalt de agenda van de klimaattop. Andere problemen dreigen op de achtergrond te blijven.

woensdag 21 oktober 2015 15:11
Spread the love

In het zuidoosten van Brazilië is sprake van de ergste droogte in tachtig jaar. In Californië hebben mensen te maken met de ergste droogte in een eeuw en met bosbranden. Malawi kampt met overstromingen en in het Noordpoolgebied zijn hele dorpen in gevaar.

Water blijft een relatief verwaarloosd onderwerp in de aanloop naar de klimaatconferentie COP21 van 30 november tot 11 december 2015 in Parijs. De aandacht gaat daar uit naar de aanpak van de CO2-uitstoot. Vooral de armsten in de wereld hebben te kampen met de gevolgen van de klimaatverandering, zegt Louise Whiting van het Britse WaterAid.

Die gevolgen hebben echter vooral te maken met water: overstromingen en een stijgende zeespiegel of te weinig water door droogte, overvloedige neerslag op het verkeerde moment door onvoorspelbare neerslagpatronen en verkeerde waterkwaliteit (te zout of te veel vervuild).

De meer dan 650 miljoen armen en gemarginaliseerden die afhankelijk zijn van onveilige waterbronnen, zullen steeds kwetsbaarder worden doordat deze bronnen te maken hebben met de gevolgen van de klimaatverandering. Whiting gaf als voorbeeld overstromingen van waterputten en vervuiling van zoetwaterbronnen met zout zeewater.

WaterAid roept de internationale gemeenschap op om waterzekerheid tot prioriteit te verheffen om arme landen bij de klimaataanpassing te helpen. Het gaat dan in eerste instantie om de vrije toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Adequate watervoorziening en sanitaire voorzieningen verbeteren de gezondheid van mensen, het onderwijs en de economische stabiliteit, zegt Whiting. “We moeten ook garanderen dat geld wordt gehaald bij de mensen die de problemen veroorzaken en naar de mensen gaat die de meeste moeite hebben met die problemen om te gaan.”

Armoede en gebrek aan zuiver drinkwater

In 2010 stemde de VN-Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie die water en sanitatie erkent als mensenrecht. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft herhaaldelijk verklaard dat veilig drinkwater en adequate sanitaire voorzieningen cruciaal zijn voor armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling.

De 8 VN-Millenniumdoelstellingen 2000-2015 (MDG’s) van de Verenigde Naties lopen af in december 2015. Zij worden vervangen door 17 nieuwe VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2016-2030 (SDG’s), die op 25 september 2015 werden vastgelegd. In de SDG’s worden toegang tot water en sanitaire voorzieningen uitgelicht als belangrijke onderwerpen op de ontwikkelingsagenda na 2015.

Tegen 2030 hopen de VN dat er voor iedereen in de wereld veilig en betaalbaar drinkwater beschikbaar is. Volgens cijfers van de VN moeten in 2015 nog steeds 1,8 miljard mensen leven met door menselijke en dierlijke fecaliën en andere gifstoffen verontreinigd drinkwater.

Bron: Water Remains Largely Marginalized in Climate Talks

take down
the paywall
steun ons nu!