Met 46,5 miljoen inwoners is de Chinese agglomeratie van Guangzhou de grootste stedelijke concentratie ter wereld, die nog steeds aangroeit. Dit stelt de lokale overheid voor enorme problemen (WikiMedia Commons)

Megasteden Azië zware uitdaging voor leefbare toekomst

In 2018 zal meer dan de helft van de bevolking van Azië en de Stille Oceaan in stedelijk gebied leven. Ook het aantal megasteden van meer dan 10 miljoen inwoners in de regio zal toenemen volgens de VN. Dat vormt een zware uitdaging voor de overheden van die steden.

dinsdag 20 oktober 2015 16:27
Spread the love

Het rapport The State of Asian and Pacific Cities 2015 van VN-Habitat werd op 19 oktober 2015 voorgesteld op het Asian Pacific Urban Forum in Jakarta. Tussen 1980 en 2010, groeiden de steden in Azië en de Stille Oceaan aan met een miljard inwoners. De stedelijke bevolking zal daar naar verwachting 3,2 miljard mensen bereiken in 2050.

Alleen al in China en India zal het aantal stadsbewoners toenemen met 696 miljoen inwoners. De onderzoekers verwachten dat een aantal megasteden in de regio dus ook zal groeien. Momenteel telt de regio 17 megasteden, inclusief de top 3 van de wereld: Tokio, Delhi en Shanghai. In 2030 zullen er naar verwachting 22 megasteden1 zijn.

Economische groei niet voor iedereen

De snelle groei van deze steden wordt volgens het rapport veroorzaakt door globalisering en economische groei, waardoor honderden miljoenen mensen met of zonder succes pogen te ontsnappen aan armoede. Er is zo een nieuwe stedelijke middenklasse ontstaan die zo’n 2 miljard mensen telt.

Ondanks de toegenomen welvaart, telt de regio wereldwijd echter nog steeds het hoogste aantal sloppenwijkbewoners en de grootste concentratie mensen die onder de armoedegrens leven. Volgens de Wereldbank leven in Azië 758 miljoen mensen met minder dan 1,10 euro per dag. Azië telt ook 60 procent van alle sloppenwijkbewoners in de wereld, blijkt uit cijfers van VN-Habitat.

Hoewel huishoudens met een laag inkomen hun inkomen naar verwachting zullen zien groeien, krijgen ze ook te maken met hogere kosten van levensonderhoud. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door een stijging van de grondprijzen en de druk om arme wijken te ontwikkelen. Plaatsen waar armen wonen, krijgen soms te maken met gedwongen verhuizingen.

Dit was onder meer het geval tijdens de Olympische Spelen in 2008 in Beijing. Daar werden toen 500.000 mensen uit hun huis gezet om ruimte te maken voor sportfaciliteiten, handelsruimte, huisvesting en kantoren. Tijdens de Commonwealth Games in New Delhi in 2010 gebeurde iets soortgelijks: 200.000 arme inwoners moesten elders onderdak vinden. Ongelijkheid binnen steden blijft hardnekkig en wijdverbreid. De armen in steden hebben nog steeds geen adequaat onderdak, water, sanitaire voorzieningen en vaak zelfs geen officieel adres.

Shamshad Akhtar, hoofd van de Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Stille Oceaan van de VN, wees bij de voorstelling van het rapport op deze donkere kant van de economische groei. “Een onacceptabel aantal mensen woont nog steeds in sloppenwijken, heeft onvoldoende inkomen en leeft in een ongezonde omgeving.” De huidige economische modellen zijn dus geen goede basis voor inclusieve en duurzame ontwikkeling, zei ze.

Het rapport waarschuwt ook dat de steden in de regio tot de meest kwetsbare in de wereld behoren als het gaat om natuurrampen en klimaatverandering. Bijna drie kwart van de natuurrampen in de wereld tussen 1970 en 2011 vond plaats in Azië en de Stille Oceaan. Armen en achtergestelden werden daarbij buitenproportioneel geraakt en dat zal ook in de toekomst zo blijven.

De onderzoekers van het rapport voorspellen een “stedelijke eeuw”, waarin het aantal mensen in steden voor het eerst in de geschiedenis groter zal zijn dan het aantal plattelandsbewoners.

Bron: Urbanisation May Be “Biggest Challenge” for Asia-Pacific, New Report Says

take down
the paywall
steun ons nu!