De honingbij (Apis Mellifera - de 'honingdragende bij') vervult een essentiële taak in de natuur voor het bevruchten van planten (WikiMediaCommons)

Diesel doodt niet alleen mensen maar ook bijen sterven

Stikstofoxiden, de hoofdrolspelers in het recente Volkswagenschandaal, zijn niet alleen schadelijk voor de mens. Britse onderzoekers melden dat ze ook een rol spelen in de gestage achteruitgang van de bijenpopulaties, omdat ze hun levensbelangrijke reukvermogen aantasten.

dinsdag 20 oktober 2015 16:03
Spread the love

Bijen gebruiken zowel hun zicht als hun reukvermogen om bloemen te vinden en de exemplaren met het meeste nectar op te sporen. Bloemengeur bestaat uit chemische elementen die reageren met andere substanties in de lucht, waaronder ook vervuiling zoals stikstofoxiden.

Uit onderzoek aan de universiteiten van Reading en Southampton blijkt dat vijf van de meest voorkomende stoffen in bloemengeuren chemisch veranderd worden bij blootstelling aan stikstofoxiden uit dieselrook. Het onderzoek werd gepubliceerd in het Journal of Chemical Ecology.

Bijen bestuiven drie kwart van de belangrijkste landbouwgewassen, waaronder appels, citrusvruchten, tomaten en druiven. Ze hebben daardoor wereldwijd een geschatte economische waarde van 265 miljard euro per jaar. Ook voor de biodiversiteit zijn ze onmisbaar.

“Mensen vertrouwen op bijen en andere bestuivers voor het grootste deel van hun voedsel, maar we betalen ze terug met vernieling van hun habitat door insecticiden, door de klimaatverandering en de luchtvervuiling”, zegt Girling, een van de medewerkers aan het onderzoek. “Dit onderzoek laat zien dat vervuiling uit voertuigen niet alleen gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid, maar ook een impact heeft op natuur en economie.”

Ook medeauteur Guy Poppy wijst op de toenemende bedreigingen voor bijen wereldwijd. Ons onderzoek toont aan dat de toenemende uitstoot van voertuigen een bedreiging vormt. In combinatie met zoveel andere bedreigingen kan dit wel de spreekwoordelijke druppel vormen.”

take down
the paywall
steun ons nu!