VN-secretaris-Generaal ban Ki-Moon poseert met de hashtag #ZeroHunger op de Wereldvoedseldag van 16 oktober 2015, met deelnemers aan de FAO-conferentie (FAO)

“Ontwikkeling lukt niet zonder voedselzekerheid”

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft hoge verwachtingen van de jonge wereldbevolking. Zij kunnen een speciale rol gaan spelen in de ontwikkelingsagenda na 2015. “Maar dat kunnen ze niet met een lege maag.”

maandag 19 oktober 2015 13:55
Spread the love

“Als we ernaar streven om een zero-honger-generatie te creëren, dan moeten we jonge mensen actief betrekken bij onze inspanningen”, meldt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in een boodschap, “we kunnen echter niet verwachten van jongeren dat ze opkomen voor een betere wereld met een lege maag.”

Versterking van kleine boeren

Op 27 september 2015 legde de VN 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vast voor de ontwikkeling van de wereld tot 2030. Die vervangen de 8 VN-Millenniumdoelstellingen 2000-2015 (MDG’s). De tweede SDG streeft ernaar om honger en armoede uit te roeien tegen 2030.

Ban Ki-Moon heeft zich al vaker uitgelaten over het enorme belang van de voedselzekerheid. “We zullen niet in staat zijn om de doelstellingen van de ontwikkelingsagenda tot 2030 waar te maken als we niet snel vooruitgang boeken op vlak van de beëindiging van honger en ondervoeding.”

Danielle Nierenberg van de Amerikaanse ngo Food Tank is het hier mee eens. “Zonder meer voedselzekerheid, en de versterking van kleine boeren, zal het onmogelijk zijn om welke SDG dan ook te behalen. We moeten de landbouw duurzaam maken, zowel op economisch vlak als op het vlak van milieu, en zo de mensen én de planeet voeden”, zegt zij

Sommigen eten te weinig, anderen te veel

Volgens Food Tank is ons voedselsysteem “stuk”. “Sommigen hebben te weinig te eten, anderen eten te veel. Er is maar een manier om dat evenwicht te herstellen, en dat begint bij jou en mij”..

Het jaarrapport over de Staat van Voedsel en Landbouw (SOFA) van het VN-Voedsel- en Landbouwagentschap (FAO) van 13 oktober 2015 benadrukt het belang van sociale beschermingsprogramma’s zoals schoolmaaltijden en pensioenen in de strijd tegen honger en armoede. Volgens het SOFA-rapport geniet slechts een op drie van de allerarmsten een vorm van sociale bescherming.

Wereld van honger verlossen

Op Wereldvoedseldag 16 oktober 2015 herinnerde VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon eraan dat de FAO zeven decennia geleden werd opgericht om de mensheid van honger te verlossen. “Vandaag moeten we nog steeds vasthouden aan de zero-honger-uitdaging die ik drie jaar geleden in het leven riep”, zei hij. “De Agenda 2030 is onze weg naar het succes, naar een generatie die van honger verlost is”.

“Honger is niet alleen een gebrek aan eten, het is vooral een verschrikkelijk onrecht. Voedselzekerheid voor iedereen moet dan ook hand in hand gaan met betere gezondheid, economische ontwikkeling en sociale inclusie voor individuen en gemeenschappen.”

Bron:  A Younger Generation Cannot March on an Empty Stomach

take down
the paywall
steun ons nu!