Duizend lege stoelen staan symbool voor stijgende armoede in Antwerpen

Naar aanleiding van de internationale dag van het verzet tegen armoede en sociale uitsluiting, organiseerde STA-AN vzw in samenwerking met Stoparmoede.Nu een stille actie op het Antwerpse Theaterplein. Onder het grote afdak werden duizend lege stoelen gezet. Zij staan symbool voor de meer dan 90.000 Antwerpenaren die in armoede leven.

vrijdag 16 oktober 2015 15:44
Spread the love

Om vijf na twaalf ‘s middags was het zover. “Voor de armen in Antwerpen is het immers niet vijf voor, maar vijf nà twaalf”, klinkt het bij mede-organisator STA-AN vzw. De duizend lege stoelen staan symbool voor de anonimiteit en het sociale isolement waarin mensen in armoede leven.

STA-AN vzw (Samen tegen Armoede – Antwerps Netwerk) is de netwerkorganisatie van de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen. Zij stimuleren het onderhandelingsgesprek tussen mensen die in armoede leven, de samenleving en het beleid. 

“Er zijn verschillende redenen waarom mensen in armoede terecht komen. Een echtscheiding, langdurige ziekte of faillissement, migratie en de impact daarvan op het leven in het land van aankomst, ouderen die moeten terugvallen op een laag pensioen of armoede doorgegeven van generatie op generatie,” klinkt het.

“Armoede gaat bovendien om meer dan een gebrek aan middelen. Het is een complex gegeven en wordt gekenmerkt door verhinderde toegang tot verschillende grondrechten tegelijk. Problemen of uitsluiting op één terrein versterken de moeilijkheden in andere levensdomeinen. Een lage scholing, een slechte positie op de arbeidsmarkt, een slechte gezondheid, slechte huisvesting of beperkte vrijetijdsbesteding staan in verbinding met elkaar.”

De problematiek wordt steeds nijpender in Antwerpen. Cijfers wijzen erop dat de armoede de voorbije jaren is toegenomen en dat ze in de koekenstad groter is dan in de rest van Vlaanderen. Antwerpen scoort met 8,6 leefloners per 1000 inwoners meer dan dubbel zo hoog als het Vlaamse gemiddelde en 7.3% van de senioren heeft onvoldoende eigen financiële middelen. De kansarmoede-index van Kind en Gezin wijst er daarnaast op dat bijna een kwart van de Antwerpse pasgeborenen in een kansarm gezin geboren wordt, een forse stijging sinds 2001 (16,3 %) en veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde (9,75 %).

Samen met Stoparmoede.Nu wil STA-AN dan ook aantonen dat de samenleving geen verder groeiende kloof tussen arm en rijk verdraagt. Onrecht aankaarten, actie voeren en het politieke gesprek aangaan is hun manier om ervoor te zorgen dat er beter werk gemaakt wordt van armoedebestrijding.

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!