Jeugdwerkloosheid is wereldwijd groeiend probleem

Jongeren maken ongeveer 40 procent van de werklozen in de wereld uit en hebben vier keer meer kans om zonder werk te zitten dan ouderen. Dat staat in een nieuw rapport van Solutions for Youth Employment (S4YE).

donderdag 15 oktober 2015 10:15
Spread the love

S4YE, een coalitie waarin ook de Wereldbank en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) participeren, heeft haar bevindingen over de wereldwijde jeugdwerkloosheidscrisis gepubliceerd in het rapport Towards Solutions for Youth Employment.

“We zien momenteel een generatie met groot potentieel, in een economische crisis”, staat in het gisteren (dinsdag) verschenen rapport. “Van de 1,8 miljard jonge mensen in de wereld, waarvan de meeste in ontwikkelingslanden leven, is een derde niet aan het werk, zit niet op school of volgt geen training.”

Eén op de vier jongeren in de wereld blijkt ook niet in staat werk te vinden dat meer oplevert dan 1,25 dollar per dag, het bedrag dat geldt als de grens voor extreme armoede. Jonge vrouwen worden harder geraakt door werkloosheid. Onder hen ligt de werkloosheid 10 procent hoger dan bij mannen.

Opkomende economieën

S4YE constateert dat de financiële crisis en de wereldwijde recessie tot de belangrijkste oorzaken behoren van de jeugdwerkloosheid. Ze wijzen ook op onvoldoende vaardigheden en mismatches tussen onderwijs en de gevraagde vaardigheden.

Uit onderzoek in 24 landen in Europa, blijkt dat tussen 25 en 45 procent van de werkenden over- of ondergekwalificeerd is voor zijn werk. In 27 lage- en middeninkomenslanden wereldwijd blijkt minder dan de helft van de werkenden op een bij zijn kennis en vaardigheden passend niveau te werken. Dit speelt vooral in opkomende economieën met een grote dienstensector.

In andere landen blijken werklozen vaak hoogopgeleid, maar gebrek te hebben aan de noodzakelijke technische of beroepsvaardigheden. Los daarvan leven en werken mensen langer, constateert S4YE. In de komende tien jaar komen er meer dan een miljard jongeren bij op de arbeidsmarkt. Slechts 40 procent van hen zal in staat zijn een baan te vinden die nu bestaat.

600 miljoen banen

Het rapport wijst op het belang van het creëren van nieuwe banen om mensen aan het werk te houden. De wereldwijde economie moet daarvoor 600 miljoen banen creëren in de komende tien jaar. Dat zijn ongeveer 5 miljoen nieuwe banen per maand.

Na de financiële crisis in 2008 bereikte de jeugdwerkloosheid een piek. In veel lageinkomenslanden zal die werkloosheid volgens voorspellingen nog verergeren. Als jongeren niet volledig participeren op de arbeidsmarkt, lopen overheden belastinginkomsten mis en lopen de kosten van sociale zekerheid op. Ook gaat productiviteit verloren, staat in het rapport.

Uitsluiting van de arbeidsmarkt zal bijdragen aan ongelijkheid en sociale spanningen, zegt S4YE. Er is actie nodig om te voorkomen dat de goede bedoelingen die zijn verwoord in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) op niets uitlopen en dat “een generatie verloren gaat.” “Jongeren van nu zullen niet in staat zijn armoede of economische uitsluiting te ontvluchten voor 2030, als ze geen werk hebben.”

Een van de SDG’s is het reduceren van het aantal jongeren dat niet werkt of een opleiding volgt, voor 2020.

take down
the paywall
steun ons nu!