De taxshift
Joeri Hoste

De taxshift

dinsdag 13 oktober 2015 10:38
Spread the love

Belasting op inkomsten

Waarom werken we met aftrekposten en hoge percentages? Als we een vlaktaks doorvoeren betaalt iedere persoon, zowel rechtspersoon als natuurlijk persoon evenveel en is er gelijkheid. Het maakt niet uit welke inkomsten u vergaart, u betaalt 27% aan belastingen. In ruil vallen alle mogelijke verminderingen weg. Ook winst op aandelen en rente wordt belast aan 27%. Net als de winst van een vennootschap. Er is maar één vorm van inkomsten die voordelen biedt op het vlak van belastingen en dat is het verhuren van woongelegenheden. Dit werkt met schijven.

De verhuur van één woning kost 10% aan belastingen op de jaarlijkse huur. Per extra woning die verhuurt wordt komt er 2,5% aan taksen bij, tot het maximum van 27% aan belastingen bereikt wordt. Maar die 2,5% meer geldt enkel voor de bijkomende woning. Dus op de eerste woning wordt 10% betaalt, op de tweede woning 12,5%, op de derde woning 15% en ga zo maar door. Voor bedrijfspanden geldt de 27%.

Waarom deze goedkopere tarieven voor woninghuur? Om mensen te stimuleren om te investeren in woongelegenheid in plaats van hun geld op de bank te laten staan of te investeren in aandelen. Dit creëert een groter huuraanbod met de kans op een lagere huurprijs door het grotere aanbod.

Kindergeld

Het kindergeld wordt afgeschaft. Waarom moet de kindloze burger opdraaien voor de kinderen van een ander persoon? Maar in ruil moet onderwijs voor 100% gratis worden. Geen schoolrekening meer voor ouders, de kopies, de schoolreisjes, de extra zaken worden betaald door de overheid. Onderwijs volledig subsidiëren komt goedkoper uit dan voor ieder kind kindergeld te betalen, dat dan nog eens oneerlijk verdeeld is ook. Indien men het kindergeld niet wil afschaffen, moet er een gelijkheid in kindergeld komen. Of u nu één kind of tien kinderen heeft, ieder kind is evenveel waard, dus voor ieder kind krijgt de ouder een even groot bedrag. Indien er op een school een kind dat niet gedomicilieerd is in België ingeschreven wordt, wordt de volledige rekening van het kind zijn onderwijs wel doorgestuurd. De ouder draagt niet af in België, dus heeft geen recht op de belgische rechten.

Werkloosheid

Het huidige systeem creëert een hangmatcultuur. Moeten we daar fier op zijn? Absoluut niet. Beperk de werkloosheid in tijd: 2 jaar om precies te zijn. Het eerste jaar wordt de werkloosheid afgebouwd. Men start aan 75% van het loon met een maximum van 1.750 euro. Om de drie maanden gaat er 150 euro af, tot het minimum van 1.250 euro bereikt wordt. Voor een persoon met mensen ten laste wordt dit bedrag vermeerderd met 100 euro. Niet per persoon ten laste, maar in het algemeen. Indien men na twee jaar nog geen job gevonden heeft, moet men bij het OCMW aankloppen voor leefloon.

Wegentaks

Wil men de verbruiker laten betalen, moet er dringend iets gedaan worden aan de wegentaks. Geen wegentaks op basis van de CO²-uitstoot, maar wegentaks op basis van kilometers met een forfaitair bedrag op basis van de cilinderinhoud. Waarom het forfaitair bedrag op basis van de cilinderinhoud? Wel, heel simpel. Om de mensen te stimuleren een wagen met een kleinere motor te kopen. Wie minder dan 1.000cc heeft, betaalt 50 euro. Vanaf 1.000cc, komt er per 100cc een bedrag van 15 euro bij tot de 2.000cc bereikt is. Voor een 2.000cc kost het dus 200 euro. Vanaf 2.000cc komt er 30 euro per 100cc bij. Een 3.000cc kost dus 500 euro.

Maar niet alleen op de cilinderinhoud wordt er taks geheven, ook op de kilometers wordt er taks geheven. Wie minder dan 10.000 km per jaar rijdt, betaalt 75 euro. De kilometerstand kan gecontroleerd worden op de jaarlijkse controle via de carpass. Per 5.000 kilometer per jaar komt er 27,5 euro bij. Dus wie 50.000 kilometer rijdt betaalt 295 euro aan kilometertaks. Dus wie met een 2.000cc rijdt, en 50.000km per jaar doet, betaalt 495 euro.

Voor hybrides wordt de cilinderinhoud gehalveerd, en bij elektrische wagens geldt de taks op cilinderinhoud niet.

Grondlasten

De grondlasten worden bepaald op basis van de grondoppervlakte en de bebouwde oppervlakte van de grond. Of er nu een bedrijfspand of een woning op staat, deze berekening is hetzelfde. 0,25 euro per onbebouwde vierkante meter, en 0,75 euro per bebouwde vierkante meter. Voor een grond van 500m² met 100m² bebouwd, komt dit dus op 0,25×400 + 0,75×100 = 175 euro.

Registratierechten bij aankoop van een woning

Het kadastraal inkomen wordt afgeschaft, net als het kleine beschrijf en grote beschrijf. Er worden registratierechten bepaald op basis van de aankoopprijs. Dit gaat in schijven.
De eerste 100.000 euro wordt belast aan 2,5%, de tweede schijf van 100.000 euro wordt belast aan 5%, de derde schijf aan 10% en per schijf van 100.000 euro boven de 300.000 euro komt er 5% bij. Dus voor een woning van 500.000 euro wordt er 2,5% op de eerste 100.000 euro betaald, op de tweede schijf 5%, op de derde schijf 10%, op de vierde schijf 15% en op de vijfde schijf 20%. Deze schijven verhogen tot aan een maximum van 45%. Voor de woning in mijn voorbeeld bedragen de registratierechten dus 2.500 + 5.000 + 10.000 + 15.000 + 20.000 = 52.500 euro. Voor bedrijfspanden bedraagt het maximum 25%. Maar, wie een woning met kantoorruimte koopt betaalt voor de registratierechten op een woning, niet als bedrijfspand.

Ook bij deze berekening is er een milieubewuste achtergrond. Hoe groter het huis, hoe milieubelastender, maar ook hoe duurder de aankoopprijs. Dus wie een grote villa wil en niet denkt aan het milieu door te downsizen in woning, betaalt hiervoor.

Sociale bijdrage

De sociale bijdrage bedraagt 15% op het brutomaandloon van de werknemer. De werkgever betaalt 25%. Om recht te hebben op staatssteun bij werkloosheid moet de werknemer minimaal 2 jaar gewerkt hebben. Zowel voor een leefloon, als voor werkloosheid. Wie als migrant of vluchteling naar België komt, kan zich drie jaar lang domiciliëren in een asielcentrum om zijn twee jaar werk te verkrijgen. Zij hebben geen recht op een sociale woning of een leefloon als ze niet minimaal twee jaar hebben bijgedragen aan de staat.

Besluit

Het is mogelijk om bij de superrijken geld te halen, maar enkel als dit op een correcte manier voor iedereen gebeurt. Via een miljonairstaks is het onhaalbaar aangezien het meerendeel van de rijken een patrimoniumvennootschap gebruikt voor het beheer van hun kapitalen.

take down
the paywall
steun ons nu!