Nog meer parkings? Feitelijk (sic) niet

Nog meer parkings? Feitelijk (sic) niet

maandag 12 oktober 2015 12:11
Spread the loveParking Alhambra aan de É. Jacqmainlaan, vlakbij de Nieuwstraat. Op 17 januari 2015 (koopzaterdag) om 15u50 stonden 95 van de 192 plaatsen leeg (49,5%) #bxlparkingmythe

In een opiniestuk vorige week, riep Ans Persoons (sp.a), Brussels schepen van Participatie, op om de discussie rond de verse Brusselse voetgangerszone en het bijhorende circulatieplan te voeren op basis van feiten. Beetje vreemde uitspraak voor de vertegenwoordiger van een stadsbestuur dat zelfs aan de gemeenteraad inzage weigert in een aantal heikele dossiers zoals het nationale voetbalstadion – en op die manier dus cruciale feiten achterhoudt… Maar alla, we blijven positief. Wie is nu geen voorstander van gegronde debatten?

Daarom neem ik met graagte de woorden onder de loep van Els Ampe (Open VLD), Persoons’ collega schepen van mobiliteit, afgelopen woensdag op Radio 1, in een debat met oppositielid Bruno de Lille (Groen). Zoals je weet is mevrouw Ampe, samen met de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS), een groot pleitbezorger van vier à vijf (naargelang de bron) nieuwe parkings rond de voetgangerszone.

 

Een andere visie

Bert Rymen (Radio 1): “Die parkings, hoor ik Groen zeggen, zijn geen goed idee mevrouw Ampe.”

Els Ampe: “Wel kijk. Iedereen heeft een andere visie. Wij hebben als voorbeeld eerder Bordeaux genomen, Wenen, München, waar men ook een grote voetgangerszone heeft geïntroduceerd en toch wat parkings heeft aangelegd, zowel in de binnenstad als in de rand.”

– – –

In Bordeaux – waar menig behoudsgezind Brussels politicus dezer dagen de mond van vol heeft – werd eigenlijk niet echt een voetgangerszone geïntroduceerd maar wel een uitgebreid tram- en fietsnetwerk dat uiteindelijk resulteerde in (niet één maar wel) een aantal voetgangerszones. Waaronder een redelijk grote zone in het hart van de stad. Bovendien heeft men inderdaad enkele parkings aangelegd in het centrum waardoor het aantal plaatsen daar van quasi nul steeg tot een kleine 3000 plaatsen.

In Brussel, daarentegen, zijn er nu al bijna 20.000 publieke plaatsen (en nog eens dubbel zoveel privéparkings) waarvan gemiddeld meer dan de helft ongebruikt is. Tegelijk stelt men vandaag in Gent vast dat de parkings rond de huidige autovrije zone, het grootste obstakel vormen voor de verdere ontwikkeling van het centrum op mensenmaat. Redenen genoeg om die parkings (figuurlijk) te begraven, lijkt me. Meer nog: er zou nagedacht moeten worden hoe het aantal overdekte parkeerplaatsen op korte termijn drastisch teruggeschroefd kan worden, bijvoorbeeld tot op het niveau van… Bordeaux.

Daarenboven werden in Brussel – dit in flink contrast met Bordeaux – het openbaar en de fietsverkeer door het nieuwe circulatieplan teruggeschroefd en bemoeilijkt. Geen enkele bus rijdt nog door het centrum – alsof dat voor iedereen de eindbestemming is – en een hele rist gereserveerde busbanen werden geschrapt. Fietsers krijgen de keuze tussen de voetgangerszone waar, volgens de wegcode een maximale snelheid geldt van 6km/u (een snelheidsbeperking die, zoals de Brusselse Fietsmanager onlangs kon vaststellen, wel degelijk gehandhaafd wordt) of meedraaien op de zogenaamde bestemmingslus, door kwatongen “miniring” genoemd, waar het autoverkeer en dus ook de bijhorende luchtvervuiling geconcentreerd wordt. Niet vergeten dat België een van de diesellanden bij uitstek is, dat diesel door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in 2012 als kankerverwekkend bestempeld werd en dat ondertussen alles erop wijst dat Volkswagens Dieselgate nog maar het tipje van de sluier is… Pittig detail: in België wordt uitsluitend benzine geproduceerd, grotendeels voor export, terwijl diesel ingevoerd wordt.

 

‘De handel in de benedenstad klaagt wat’

Rymen: “U blijft achter dat concept staan, die parkings dichtbij de autovrije zone?”

Ampe: “Die zijn belangrijk. We hebben nu ook gemerkt: de handel in de benedenstad klaagt wat. Niet alle handelszaken maar sommigen zien een dalend zakencijfer. En zij halen als voornaamste reden aan dat de perceptie leeft bij mensen dat ze niet meer met de auto in het centrum kunnen komen. Dus, met andere woorden, het zijn de klanten met een auto die de omzet nu doen dalen omdat ze denken dat ze er niet meer geraken. En daarom zijn de parkings belangrijk om ervoor te zorgen dat de mensen… Kijk hé, als een parking vol is dan kan je er niet meer bij als je op bezoek komt. Het heeft geen zin dat de parking vol is als je toekomt. Best zijn er nog een paar plaatsen vrij.”

– – –

Zoals hoger aangehaald, moeten ze vandaag in Gent vaststellen dat parkings een probleem zijn en geen oplossing. Zoals Bruno De Lille elders in het gesprek terecht opmerkt, legt zo een nieuwe parking een hypotheek op de stad van minstens 30 jaar. Daarenboven hebben herhaalde tellingen door bezorgde Brusselaars aangetoond dat de parkings – op eender welk piekmoment; zelfs tijdens de solden – nu al gemiddeld halfleeg staan. Deze tellingen waren nodig omdat noch Interparking (uitbater van de meeste parkings in het centrum) noch het stadbestuur cijfers konden of wilden voorleggen.

Anderzijds geeft de studie van Espaces Mobilités en Sonecom uit 2012 (cijfers 2011) in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan dat de zeer selectieve en nergens aangetoonde perceptie (“sommige handelaars zien een dalend zakencijfer”) haaks staat op de feiten. De studie geeft aan dat 60 procent van de klanten van de winkels in de Kleerkopers-, de Schildknaapstraat en op de Grasmarkt – laten we zeggen de zone tussen Beurs en Munt – met het openbaar vervoer komen, 26 procent te voet en nauwelijks 13 procent met de wagen. Automobilisten zijn in deze dus allerminst een bepalende factor. Het is wel zo dat de perceptie (daar zijn we weer) van de handelaars helemaal anders is. Zij vermoeden – geheel onterecht dus – dat gemiddeld meer dan de helft van hun klanten met de auto komt… allicht omdat het gros van de uitbaters buiten Brussel woont en zelf met de wagen naar het werk pendelt.

De Kleerkopersstraat is niet de Anspachlaan om de hoek noch de 100 meter verderop gelegen Adophe Maxlaan, hoor ik je denken? Nochtans geeft dezelfde studie aan dat het aantal klanten die met de wagen komen, ook elders in Brussel zeer gelijk lopen. Op de Louizalaan is dat 14 procent en in de Wayezstraat in Anderlecht zelfs maar 9 procent. Alleen op het Dumontplein in Stockel (aan de uiterste rand van het gewest) stijgt dat tot 30 procent.

Misschien nog het meest angstaanjagend is dat mevrouw Ampe de commerciële belangen van enkelen (handelaars en parkinguitbaters) als maatstaf neemt en niet de levenskwaliteit en de gezondheid van iedereen.

Kindvriendelijk

De Lille: “De plaatsen waar die parkings komen, die zijn echt compleet verkeerd gekozen. U gaat bijvoorbeeld aan de Nieuwe Graanmarkt een parking aanleggen op een plaats waar er vijf scholen zijn. U gaat daar eigenlijk een autofile naar organiseren die vooral zal gebruikt worden op het moment dat er veel kinderen zijn…”

Ampe: “Die straat van die scholen is voetgangerszone, meneer De Lille. Net zoals het plein ernaast.”

– – –

De zesde (Franstalige en grootste) school wordt door de Nederlandstalige politici even over het hoofd gezien, maar dat is een detail. Opmerkelijker is dat de Moutstraat noch de Nieuwe Graanmarkt (waar de ingang van de Franstalige school ligt) noch de Oude Graanmarkt (althans het stuk dat grenst aan de Moutstraat) vandaag voetgangerszone zijn. De Nieuwe en de Oude Graanmarkt al helemaal niet. Een deel van de Moutstraat is tijdens de schooluren in theorie wel een schoolstraat (zijnde afgesloten voor het doorgaande verkeer tijdens de schooluren) maar deze maatregel wordt in de praktijk systematisch aan de laars gelapt. Niet verwonderlijk als je weet dat de schoolstraat louter “gecontroleerd” wordt door twee nadarhekken, waarvan er bovendien één nogal slecht te been is. Het meest vreemde aan deze hele situatie is dat deze korte straat de Dansaertstraat verbindt met… de Dansaertstraat, dat ze verder nergens heen leidt terwijl ze inderdaad vijf scholen herbergt met duizenden leerlingen. Het is onvoorstelbaar dat deze straat nog altijd niet volledig autovrij is. Een maatregel die uitgerekend door schepen Ampe tegengehouden wordt onder het mom dat de brandweer de straat dan niet meer in zou kunnen terwijl ook dat pertinent onwaar is.

Schepen Ans Persoons riep dus op om de discussie te voeren op basis van feiten. Fijn. Wanneer beginnen we?

 

Gerben Van den Abbeele

 – – –

Gerben Van den Abbeele is mobiliteitsdeskundige, aanstoker van Streetsharing (2000-2003) en medeplichtig aan Picnic The Streets (2012-2014). Protestbewegingen die aan de basis liggen van het autovrij maken van de Brusselse Centrale Lanen.

take down
the paywall
steun ons nu!